Svalövs kommun

Miljöpris

Bestämmelser för utdelning av Svalövs kommuns miljöpris

Svalövs kommuns miljöpris utdelas som erkänsla och uppmuntran för värdefulla insatser inom natur- och miljövård.

Miljöpriset kan utdelas till enskild person, skolklass, förening, företag eller annan grupp. Priset utdelas endast till personer som är bosatta i Svalövs kommun eller till skolklasser, föreningar, företag eller grupper som har sin verksamhet i kommunen.

Miljöpriset är en av kommunstyrelsen vald symbol för kommunens miljöarbete.

Samhällsbyggnadsnämnden utser pristagare. Flera pristagare kan utses varje år och miljöpriset kan utdelas till samma pristagare flera gånger. Dock bör ett tidsintervall om 5 år tillämpas mellan utdelningarna.

Utdelning sker på lämpligt kommunfullmäktigesammanträde.

Kandidat till årets miljöpris ska vara inlämnad senast den 1 september.


Lämna förslag med vanlig post

Det går också bra att använda ansökningsblanketten, som finns under "Relaterad information", för att skicka ditt förslag med vanlig post.

Skickas till:
Svalövs kommun
268 80 Svalöv

Märk kuvertet med "Miljöpris".

Lämnas förslag vi e-post
Du kan också mejla in ditt förslag till kommunekolog Charlotte Lundberg och då ska mejlet innehålla följande:

  • Kandidatens namn, adress och telefon.
  • Beskrivning om varför kandidaten ska tilldelas miljöpriset
  • Förslagslämnarens underskrift, namn, adress och telefon 

Samhällsbyggnadsnämnden har rätt att komplettera med egna förslag.

Publicerad: 2020-02-03

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Relaterad information
Relaterade länkar
Kontakt

Samhällsbyggnadschef
Mats Dahlberg
0418-47 50 91
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun