Svalövs kommun

Kommunala förskolor

Barn i förskolan.

Utveckling och lärande

Förskolans verksamhet ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. En strävan efter att alla barn ska få uppleva tillfredsställelsen det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och få uppleva sig som en tillgång i gruppen är av stor betydelse. Våra förskolor utvärderar och utvecklar ständigt hur deras arbetssätt och arbetsformer stimulerar och utmanar varje barns utveckling och lärande.

Systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete

Genom att systematiskt utvärdera arbetssätt och arbetsformer i förskolorna får vi kunskap om hur kvalitén, d.v.s. verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling.  Genom våra årliga kvalitetsredovisningar ser vi förändringarna över tid och använder resultaten för att ständigt förbättra våra arbetssätt, våra pedagogiska metoder och vårt sätt att ge återkoppling. Med årliga utvärderingar och enkäter följer vi också upp hur barn och deras föräldrar ser på våra verksamheter.

Våra Förskolor

Tågarp/Billeberga

Läs mer om Alfabo och Kvarnliden Länk till Alfabos undersida Länk till Kvarnlidens undersida

Kågeröd                                  Röstånga

Läs mer om Ekdungen och Björkhäll. Länk till Ekdungens undersida Länk till Björkhälls undersida

Svalöv

Läs mer om förskolorna Norrgården och Solstrålen. Länk till Norrgårdens undersida. Länk till Solstrålens undersida.
Läs mer om Svalans och Skattkistans förskola. Länk till Svalans webbsidor. Skattkistans förskola

Teckomatorp

Läs mer om förskolorna Garvaren och Torpet. Länk till Garvarens undersida. Länk till Torpets undersida.

Visa Våra förskolor på en större karta
Publicerad: 2021-01-13

Sidansvarig: Ulrika Bodenäs

Öppettider kommunala förskolor

Måndag-Fredag 06.00-18.00

Kontakt

Frågor om förskola:

Central barnomsorgsplacerare
Telefon: 0418-47 54 12
Telefon: 0418-47 53 22

Frågor om fritidshem:

Svalövs tätort
Heleneborgsskolan
Tel: 0418-47 51 18

Teckomatorp
Parksskolan
Tel: 0418-47 52 66

Billeberga/Tågarp
Billeshögsskolan
Tel: 0418-47 53 22

Kågeröd
Lunnaskolan
Tel: 0418-47 53 33

Röstånga
Midgårds skola
Tel: 0435-78 10 02


Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun