Svalövs kommun

Nattomsorg/omsorg på obekväm arbetstid

Svalövs kommun kan erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid till vårdnadshavare som har sin ordinarie arbetstid förlagd till kvällar, nätter och helger.

Verksamheten är förlagd till Garvarens förskola i Teckomatorp och vänder sig till förskolebarn 3-5 år* och till barn 6 -12 år som är inskrivna i skolbarnomsorg.  Det finns idag 6 platser.

Nattomsorgen utgår från barnets behov av kontinuitet och trygghet.

Aktuella öppettider är måndag till fredag, kl.18.00–06.00, samt helger – dock inte under påsk- och julhelg.

Behöver du nattomsorg/omsorg på obekväm arbetstid?

Kontakta Parkskolan tel. 0418-47 52 66 för ytterligare information.

Publicerad: 2021-06-28

Sidansvarig: Ulrika Bodenäs

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun