Svalövs kommun

Heleneborgsskolans fritidshem

Vi är ett fritidshem med ca 160 barn inskrivna, fördelat på tre avdelningar, Centralen, Stationen och Tåget. Vi har öppet mellan 06.00-18.00 måndag till fredag. Mellanmål serveras efter skolans slut mellan 14.00-15.00 i olika grupper.

Här arbetar vi med att ge barnen en meningsfull fritid och stödja deras utveckling, genom att erbjuda olika aktiviteter regelbundet såsom lek & idrott, utedag, pyssel, utflykter mm.

Det är också av stor vikt att barnen tränas i att ta hand om sig själva och respektera varandra, lära sig at ta egna initiativ och se omvärlden.

Leken är vårt viktigaste redskap. Där får barnen möjlighet att utveckla sina förmågor till koncentration, uthållighet, fantasi, flexibilitet, samtal, problemlösningar samt att bearbeta upplevelser.

Utevistelse spelar en stor roll i vår verksamhet. Vi har en utemiljö som inbjuder till kreativ lek och rörelse.

För att skapa en god föräldrakontakt bjuder vi in till Drop-in några gånger/år för att visa vår verksamhet. En god kontakt vid lämning och hämtning är en förutsättning för bra samarbete.

Som förälder ska du känna dig trygg när du lämnar det bästa du har i vår omsorg.


Publicerad: 2019-03-07

Sidansvarig: Hans Larsson

Relaterad information
Relaterade länkar


Kontakt

Fritids
Centralen 0418-47 52 18 Stationen 0418 - 47 51 73 Tåget 0418-47 53 57

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun