Svalövs kommun

Kontakta oss

Post - och besöksadress
Midgårds skola
Billingevägen 26
268 68 Röstånga
e-post


Elevfrånvaro

När elev är frånvarande på grund av sjukdom eller liknande ska vårdnadshavare göra anmälan om detta i SchoolSoft.
Sjukanmälan ska göras senast kl 7.30 varje dag som eleven är frånvarande.
Har eleven specialkost måste detta meddelas till skolmåltidspersonalen till nr 0709-47 54 19.

 

Personalrum

0435-78 10 71 (telefonsvarare som avlyssnas dagligen före klockan 07.45)

 

Rektor

Anna Larsson
0435-78 10 01
e-post

T f rektor
Gunima Brink
0709 - 47 50 42
e-post

Administratör skola, förskola & fritidshem
Linda Nilsson
0435-78 10 02
e-post

Vaktmästare

0435-78 10 04
e-post

Skolmåltidspersonal
0709-47 54 19

Förskoleklassen Vile
Klasslärare Josefine Gymark
e-post

Åk 1 Frö
Klasslärare Mia Johansson
e-post

Åk 2 Måne
Klasslärare Pernilla Malm
e-post

Åk 3 Edda
Klasslärare Marie Nilsson
e-post

Åk 4 Fenja
Klasslärare Jill Sjögren
e-post

Åk 4 Menja
Klasslärare Anna Tiljander
e-post

Åk 5 Gandul
Klasslärare Katti Lundqvist
e-post

Åk 6 Balder
Klasslärare Anna-Lena Lindekvist
e-post 

Musik
Jonas Lundberg
e-post

Slöjd
Stina Billing
e-post

Tina Nauclér
e-post

Idrott
Patrik Beckvall
e-post

Svenska A
Medina Alagic
e-post

Specialpedagog
Annika Andersson
0435-78 10 26/0709 - 45 10 06
e-post

Specialpedagog
Karin Welin Kjellman
0435-78 10 29
e-post

Speciallärare matematik
Britt-Marie Carlsson
0709 - 47 51 32
e-post

Fritidshem
Brage 0709 - 45 10 48
Dvalin 0709 - 45 10 03
Idun 0709 - 45 10 79

Skolbibliotek
0435-78 10 54
e-post


Publicerad: 2020-09-23

Sidansvarig: Ulrika Bodenäs

Vill du boka lokal på Midgård?
Ring 0435 - 78 10 09

Kontakt

Rektor
Anna Larsson
0435-78 10 01
e-post

T f rektor
Gunima Brink
0709 - 47 50 42

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun