Svalövs kommun

Parkskolan

Parken


”Tillsammans mår och presterar vi vårt bästa #högmåluppfyllelse.”

Parkskolan ingår i "Område Teckomatorp" som även omfattar förskola och fritidshem. Våra verksamheter ligger nära både varandra och omvärlden.

Parkskolan är en F-6 skola med cirka 220 elever fördelade på två arbetslag, F-3 och 4-6. På skolan finns även skolbarnsomsorg, Parkens fritidshem.

Vi är en mångkulturell skola med elever och personal med 15 olika modersmål.


Skolans värdegrund: Tillsammans för barn/elever/medarbetare som KAN, VILL och VÅGAR.

KAN: Jag har goda kunskaper och förmågor.

VILL: Jag är motiverad, nyfiken och har en positiv framtidstro

VÅGAR: Jag är trygg och har en god självbild.

”Tillsammans med andra blir JAG så mycket mer.”


Vi satsar på hållbar utveckling, därför har alla våra verksamheter Grön Flagg.

Vi tror på tidiga insatser, därför har vi specialpedagog redan från förskolan.

Vi arbetar med ASL, att skriva sig till läsning, därför är datorn ett viktigt redskap redan i förskoleklassen.

Vi har daglig fysisk aktivitet som ett led i att öka inlärning och välbefinnande och fr.o.m. läsåret 2018/2019 kommer vi aktivt att arbeta med ett Hälsoprojekt som omfattar pulshöjande aktiviteter, aktiva klassrum, brain breaks och utökat värdegrundsarbete. Ett projekt som har sin grund i forskning och beprövad erfarenhet.

”Tillsammans mår och presterar vi vårt bästa #högmåluppfyllelse.”

 

elevhälsa
Hälsoprojekt
Kontakta oss
Så arbetar vi
Publicerad: 2021-04-01

Sidansvarig: Robin Yjord

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun