Svalövs kommun

Elevhälsa

Välkomna till skolhälsovården

(elevhälsans medicinska insats)

Jag heter Diana Patriksson och är skolsköterska på Parkskolan och finns på skolan följande dagar:Tisdagar och onsdagar.

telefon 0418-47 52 58

e-post: diana.patriksson@svalov.se

Vår skolläkare heter Gunilla Stripple. Tider till skolläkaren bokas genom skolsköterskan.

Skolhälsovården är elevernas företagshälsovård och sträcker sig från grundskolan till gymnasiet. Målet är att tidigt upptäcka och förebygga framtida ohälsa och att skapa goda förutsättningar för inlärning hos alla barn och ungdomar.

Skolhälsovården arbetar förebyggande både individuellt och i grupp.

Vi följer elevens hälsoutveckling och erbjuder regelbundna hälsokontroller med hälsosamtal och vaccinationer efter skolhälsovårdens basprogram.

Till skolsköterskan kan man komma med både små och stora bekymmer.

Frågor som kost, motion, trivsel, kamratrelation och skolsituation - allt som påverkar elevens hälsa och välmående. Att må bra är en god grund för att man ska klara sina studier.

Vi samarbetar med övriga inom elevhälsoteam, skolledning, skolpsykolog, skolkurator och specialpedagog. Tillhör kommunens centrala elevhälsa.

Vi som arbetar i skolhälsovården har tystnadsplikt och sträng sekretess.

Skolhälsovårdens basprogram:

F-klass

Hälsosamtal tillsammans med förälder, längd, vikt, syn- och hörselundersökning.

2:a klass

Längd, vikt och synundersökning. vaccination mot mässling, röda hund och påssjuka.

4:e klass

Hälsosamtal, längd, vikt och ryggkontroll.

5:e klass

Vaccination av flickor mot HPV (livmoderhalscancer)

7:e/8:e klass

Hälsosamtal, längd, vikt och ryggkontroll.

8:e klass

Skolkurator
Jag heter Charlotta Öhlund och jag finns på Parkskolan vid behov.
Ni kan också nå mig på 0709-47 51 43.


Publicerad: 2021-01-27

Sidansvarig: Robin Yjord

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun