Svalövs kommun

Prao - Praktisk arbetslivsorientering

Svalövs kommun har som mål att erbjuda elever i åk 8 och 9 en meningsfull, utvecklande och trygg prao. Vi söker dig som kan erbjuda plats i offentliga såväl som privata organisationer. Genom ditt engagemang kan du hjälpa våra elever att göra välgrundade studie- och yrkesval inför framtiden.

Vad är Prao?

Prao är ett samarbete mellan skola och företagare och ett obligatoriskt inslag i undervisningen. Den ska erbjudas under minst tio dagar från och med årskurs 8 i grundskolan, både på kommunala och fristående skolor. Eleverna i Svalövs kommun utför prao under 5 dagar antingen före eller efter påsklov i åk 8 samt 5 dagar före eller efter höstlovet i åk 9.

Syftet med prao är att eleverna ska få kunskaper om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval. Prao är en värdefull modell för samverkan mellan skola och arbetsliv utanför skolan, och kan bidra med viktiga erfarenheter inför kommande val av utbildning eller yrkesinriktning. Genom prao ska eleverna få erfarenheter av yrkeslivet och inblick i hur arbetslivet fungerar, samt hur arbetet i specifika branscher går till.

En unik möjlighet för dig som är företagare: Ta emot en praoelev!

Vinster för företagen:

 • Marknadsföra sin bransch och dess yrken
 • Få ett ungdomsperspektiv på sin verksamhet
 • Öka möjligheten att rekrytera på kort och lång sikt
 • Samverkan mellan arbetsliv och skola säkrar framtidens kompetensförsörjning

Vinster för ungdomarna:

 • Ökade kunskaper om arbetsmarknaden
 • Värdefull kunskap om arbetslivets förutsättningar och krav
 • Etablera kontakter med arbetslivet

Är du intresserad av att samarbeta med oss? Samtliga elva kommuner i Familjen Helsingborg använder tjänsten samverka.nu för att administrera prao- och praktikplatser. Systemet underlättar hanteringen för dig som arbetsgivare och när skolorna ska matcha tillgängliga platser för eleverna. Registrera din arbetsplats via formuläret nedan:

samverka.nu/Home/Register Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så här fungerar samverka.nu

 • Genom några enkla steg registrerar du din arbetsplats, en kontaktperson, information om arbetsuppgifter och arbetsplatsen samt hur många elever och i vilka perioder din arbetsplats kan ta emot eleverna. Om ni kan ta emot elever från fler än en kommun behöver ni göra separata registreringar.
 • När din arbetsplats är registrerad ser skolan vilka platser som finns att tillgå och kan matcha plats och elev.
 • Genom att använda systemet kan vi minska antalet som ringer och frågar efter en plats (vilket sparar tid i längden).
 • Skolan kan via systemet skicka ut nödvändig information till er registrerade kontaktperson.
 • Kontaktpersonen kan genom några enkla knapptryckningar fylla i riskbedömning, frånvaro och utlåtande, allt för att underlätta kommunikationen.
 • Alla parter undviker pappershantering genom att använda systemet.


Publicerad: 2021-08-26

Sidansvarig: Elin Arenhag

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun