Svalövs kommun

Hållplatser och tidtabeller

Bild på busshållsplats ute på landsbygden.

Kartor över hållplatser och tidtabeller för skolskjuts i Svalövs kommun.

Under "Relaterad information" till höger finns tidtabeller och hållplatskartor för respektive skola i kommunen. Tidtabellerna gäller i första hand eftersom alla hållplatser inte trafikeras om det inte finns några elever som nyttjar dessa.

För information om linjetrafikens tidtabeller hänvisas till Skånetrafiken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För Linåkerskolans elever som åker med Skånetrafiken och bor i Kågeröds tätort eller mellan Kågeröd och Svalöv gäller följande speciallösningar:

Speciallösning för Linåkerskolans elever i Kågeröds tätort:

Under morgonens resa åker Linåkerskolans elever delvis med en av Bergkvaras skolbussar. Detta sker i kombination av resande med linje 230:

En Bergkvarabuss inväntar på ”Hållplats Lunnaskolan” med avgångstid: 8.18.
Denna buss hämtar upp ca 30 elever, resterande hänvisas att åka med Skånetrafikens förstärkningsbuss Linje 230 från ”Hållplats Lunnaskolan” med avgångstid: 8.21.

Speciallösning för Linåkerskolans elever mellan Kågeröd och Svalöv:

För att dessa elever inte ska behöva vara framme på skolan redan 8.04 med linje 230 erbjuds de möjligheten att stiga på en av Bergkvaras skolbussar som avgår 8.18 från Kågeröd.

Bussen beräknas hämta upp på dessa hållplatser/klockslag:

8.22 Axelvold byn
8.24 Skogsgård
8.25 Ekebo
8.25 Källstorps gård
8.26 Källstorp
8.33 Linåkerskolan

Publicerad: 2021-04-06

Sidansvarig: Josefina Erlandsson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun