Svalövs kommun

Skolskjuts vid val av annan skola

Viktigt! All skolskjuts är inställd de dagar de kommunala skolorna är stängda.
Skolskjutsen är inställd de dagar de kommunala skolorna är stängda. Detta berör främst elever som åker med Bergkvarabuss till Svalövs Montessori. Kommunen går inte ut med info till individuella elever utan meddelar enbart Svalövs Montessori. Kommunens läsårstider finns här Öppnas i nytt fönster.. Det kan även uppstå övriga avvikelser som innebär att skolskjutsarna inte går som vanligt, även då kontaktas Svalövs Montessori.

Skolskjuts för elever som inte valt att gå i närskolan

Alla elever har rätt att nyttja det fria skolvalet men detta innebär inte fri rätt till skolskjuts - det är alltid målsmans ansvar se till att eleven kommer till skolan. Enligt skollagen har elever som väljer en annan skola än sin närskola i normalfallet inte rätt till skolskjuts. Men efter särskild prövning kan det finnas lagstadgad rätt till skolskjuts även i de fall en elev väljer en friskola inom kommunen eller en annan kommunal skola i eller utanför kommunen.

Elever som väljer en friskola i annan kommun har aldrig lagstadgad rätt till Skolskjuts/resekort.*

*Övergångsregel: Enligt det förra skolskjutsregelverket gällde andra regler. En elev som under läsåret 2018/2019 beviljats resekort för att kunna resa till valfri skola utanför kommunen, beviljas därför fortsatt skolkort under en övergångsperiod för att kunna fullfölja aktuell grundskolenivå - dock som längst tre läsår från och med 2019-07.01. Obs! Regeln gäller ej för elever som genom eget val byter skola under dessa tre läsår.

Hur avgörs rätten till skolskjuts vid val av annan skola?

Vid bedömning av rätten till skolskjuts tar kommunen hänsyn till vilka skyldigheter kommunen skulle ha haft om eleven hade valt att gå i sin närskola och om eleven då hade haft rätt till skolskjuts. Om skolskjuts till vald skola skapar ökade kostnader i jämförelse med kostnad för skolskjuts till elevens närskola har eleven ingen lagstadgad rätt till skolskjuts till vald skola.**

I Svalövs kommun är de upphandlade skolbussarna öppna för alla och kan nyttjas utan föranmälan även för den som fått avslag på sin skolskjutsansökan. Denna möjlighet gäller dock i mån av plats där skolskjutsberättigade elever alltid har företräde.

**Med anledning av ett politiskt beslut har Svalövs kommun valt att erbjuda mer än vad lagen kräver. En elev som valt en annan skola inom kommunen än sin närskola kan genom denna regel få ett resekort för resor till och från skolan med Skånetrafiken. Finns inget fastställt gångavståndsområde gäller 3 km som grundläggande avståndskrav mellan hem och skola. Grundkraven är att eleven ska vara folkbokförd i Svalövs kommun och att skolan ska ligga inom kommunen. Ny ansökan krävs inför varje nytt läsår. Även om eleven ansöker om ett resekort har kommunen möjlighet att anvisa eleven till upphandlad skolskjuts (och vice versa).

Hur ansöker man?

För att få skolskjuts vid val av annan skola i form av resekort eller upphandlad skolskjuts krävs ansökan inför varje nytt läsår. Blanketter finns under ”relaterad information” och ni hittar anvisningar på baksidan. Individuella bedömningar görs i varje enskilt fall och rätten till skolskjuts kan därför se annorlunda ut från år till år. Det är alltid kommunen som fastställer lämpligt färdmedel.

Viktigt! Ansökan om skolskjuts/resekort krävs inför varje läsår vid val av annan skola/växelvis boende.

Spara kortet! Alla elever som redan har ett resekort ska spara sitt kort mellan varje läsår då det kan laddas med nya biljetter!

Publicerad: 2021-05-21

Sidansvarig: Josefina Erlandsson

Kvalitetskoordinator/
skolskjutssamordnare

David Lopez Svensson
0418-47 54 78
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun