Svalövs kommun

Val till förskoleklass

Från höstterminen 2018 gäller skolplikten redan från sex års ålder, vilket innebär att du som har barn som har eller ska fylla sex år har möjlighet att välja skola till ditt barn.

Förskoleklassen är en övergång mellan förskola och skola. Utbildningen i förskoleklass ska stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Förskoleklassen följer terminstiderna och loven för grundskolan och eftersom den är obligatorisk får eleverna samma närvaroplikt som eleverna i årskurs 1-6 redan har. Om man som vårdnadshavare önskar att barnet ska vara ledigt måste en ledighetsansökan lämnas till skolan. Rektor avgör utifrån Skollagen om ledighet kan beviljas eller ej.

Du som förälder väljer tillsammans med ditt barn den grundskola som du tycker passar ditt barn bäst i Svalövs kommun. Om du inte väljer någon skola kommer ditt barn att placeras i den skola som tillhör det boendeområde där ditt barn är folkbokfört, kallad ”närskolan”.

Om barnet går i en annan skola än sin närskola kan detta påverka rätten till skolskjuts. En elev har alltid rätt till skolskjuts till sin närskola om avståndskraven uppfylls enligt närskolans upptagningsområde. Mer info om detta hittar du på http://www.svalov.se/utbildning--barnomsorg/skolskjuts-grundskolan/upptagningsomrade"

För er som är vårdnadshavare till barn som ska börja förskoleklassen under hösten 2020 kommer information att skickas ut under april månad. Har du inte fått någon information var vänlig att kontakta din närskola i slutet på april.

Fristående skola
I Svalövs kommun finns Svalövs Montessori med årskurserna F-9. Vill du ansöka om plats på denna skola tar du kontakt direkt med Svalövs Montessori. Kontaktuppgifter hittar du genom att klicka på denna länk.länk till annan webbplats

Fritidshem
Fritidshem erbjuds endast barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar. Fritidshemmets verksamhet vänder sig till elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år.

Om ditt barn har behov och är berättigad till fritidshemsplats ska du göra en ansökan om barnomsorgsplats. Tänk även på att säga upp din förskoleplats om ditt barn går på förskola. E-tjänst samt blanketter för ansökan och uppsägning av barnomsorgsplats hittar du här.länk till annan webbplats Regler och taxor för barnomsorg i Svalövs kommun hittar du i den gula rutan under relaterad information på denna sida.

Publicerad: 2020-02-27

Sidansvarig: Ulrika Bodenäs

Kontakt

Vid frågor kontakta respektive skola


Billeshögsskolan
Tel: 0418-47 53 22

Heleneborgsskolan
Tel: 0418-47 51 18 alt.
0418-47 51 19

Lunnaskolan
Tel: 0418-47 53 33

Midgårds skola
Tel: 0435-78 10 02

Parkskolan
Tel: 0418-47 52 66

 

 

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun