Svalövs kommun

Val till förskoleklass

Från höstterminen 2018 gäller skolplikten redan från sex års ålder, vilket innebär att du som har barn som har eller ska fylla sex år har möjlighet att välja skola till ditt barn.

Förskoleklassen är en övergång mellan förskola och skola. Utbildningen i förskoleklass ska stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Förskoleklassen följer terminstiderna och loven för grundskolan och eftersom den är obligatorisk har eleverna samma närvaroplikt som eleverna i årskurs 1-6. Om man som vårdnadshavare önskar att barnet ska vara ledigt måste en ledighetsansökan lämnas till skolan. Rektor avgör utifrån Skollagen om ledighet kan beviljas eller ej.

Du som förälder väljer tillsammans med ditt barn den grundskola som du tycker passar ditt barn bäst i Svalövs kommun.

Perioden för att välja förskoleklass inför hösten 2021 var 12/2-26/2. Om du inte väljer någon skola kommer ditt barn att placeras i den skola som tillhör det boendeområde där ditt barn är folkbokfört, kallad ”närskolan”.

Fristående skola
I Svalövs kommun finns Svalövs Montessori med årskurserna F-9. Vill du ansöka om plats på denna skola tar du kontakt direkt med Svalövs Montessori. Kontaktuppgifter hittar du genom att klicka på denna länk. Länk till annan webbplats.

Fritidshem

Fritidshem erbjuds endast barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar. Fritidshemmets verksamhet vänder sig till elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år.

Om ditt barn har behov och är berättigad till fritidshemsplats ska du göra en ansökan om barnomsorgsplats. Tänk även på att säga upp din förskoleplats om ditt barn går på förskola.

E-tjänst samt blanketter för ansökan och uppsägning av barnomsorgsplats hittar du här Länk till annan webbplats.. Regler och taxor för barnomsorg i Svalövs kommun hittar du i den gula rutan under relaterad information överst på denna sida.

Publicerad: 2021-02-26

Sidansvarig: Elin Arenhag

Kontakt

Vid frågor kontakta respektive skola


Billeshögsskolan
Tel: 0418-47 53 22

Heleneborgsskolan
Tel: 0418-47 51 18 alt.
0418-47 51 19

Lunnaskolan
Tel: 0418-47 53 33

Midgårds skola
Tel: 0435-78 10 02

Parkskolan
Tel: 0418-47 52 66

 

 

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun