Svalövs kommun

Kontakta oss

Utbildningskontoret


Utbildningschef, Hans Dahlqvist (föräldraledig)
Telefon: 0418- 475035
E-post: hans.dahlqvist@svalov.se

Tf utbildningschef, Matz Ingvarsson 210401-210731
Telefon: 0418-47 51 74
E-post

Chef för centrala elevhälsan, Marie Alemo
Telefon: 0418- 475232
E-post: marie.alemo@svalov.se

Kvalitetsskoordinator, Katarina Dahlqvist
Telefon: 0418- 475299
E-post: katarina.dahlqvist@svalov.se

Kvalitetskoordinator/ Skolkjutshandläggare David Svensson
Telefon. 0418- 475478
E-post

Digitaliseringsstrateg, Jan-Peter Göransson
Telefon: 0418-475396
E-post: jan-peter.goransson@svalov.se

Sektorsekonom, Minela Smajlovic
Telefon: 0418- 475311
E-post: minela.smajlovic@svalov.se

Verksamhetsekonom, Emilia Lindhult
Telefon: 0418- 475094
E-post: emilia.lindhult@svalov.se

Sektorsadministratör, Ingela Kilemar
Telefon: 0418- 475038
E-post: ingela.kilemar@svalov.se

Sektorsadministratör, Katrin Nilsson
Telefon: 0418-475076
E-post: katrin.nilsson@svalov.se

Verksamhetskoordinator, barnomsorgsplaceringar, Elin Arenhag
Telefon: 0418-475412
E-post: elin.arenhag@svalov.se

Kultur


Kulturchef, Elisabet Viktorsson
Telefon: 0418- 475134
E-post: elisabet.viktorsson@svalov.se

Enhetschef Kulturskolan, Anja Liabäck
Telefon: 0418- 475144
E-post: anja.liaback@svalov.se

Skolledning


Tf Rektor för Norrgårdens och Solstrålens förskola, Kerstin Lindén Olsson
Telefon: 0418-475159
E-post

Rektor för Svalans och Skattkistans förskola samt
Öppna förskolan Guldkornet, Kerstin Lindén Olsson
Telefon: 0418-475159
E-post

Rektor för Alfabo och Kvarnlidens förskola, Yrsa Alm Holmkvist
Telefon: 0418- 475050
E-post: yrsa.holmkvist@svalov.se

Rektor för Garvaren och Torpets förskola, Maria Winqvist
Telefon: 0418- 475481
E-post: maria.winqvist@svalov.se

Rektor för Björkhälls förskola, Karin Svensson
Telefon: 0435-781003
E-post: karin.svensson@svalov.se

Rektor för Ekdungens förskola, Jessica Sjöberg
Telefon: 0418- 475323
E-post: jessica.sjoberg@svalov.se

Rektor för Billeshögsskolan, Anna Bengtsson
Telefon: 0418- 475321
E-post: anna.l.bengtsson@svalov.se

Rektor för Lunnaskolan, Magnus Lindkvist
Telefon: 0418-475331
E-post

Rektor för Midgårds skola, Anna Larsson
Telefon: 0435 - 78 10 01
E-post

Rektor för Heleneborgsskolan, Åsa Sjöberg
Telefon: 0418- 47 52 60
E-post: asa.sjoberg@svalov.se

Btr Rektor för Heleneborgsskolan, Kerstin Lindén Olsson
Telefon: 0418- 47 51 16
E-post: kerstin.linden.olsson@svalov.se

Rektor för Parkskolan, Gunilla Persson
Telefon: 0418- 47 52 65
E-post: gunilla.persson@svalov.se

Rektor för Linåkerskolan, Göran Hagberg
Telefon: 0418- 475236
E-post: goran.hagberg@svalov.se

Btr Rektor för Linåkerskolan, Tonny Glantz
Telefon: 0418- 475230
E-post: tonny.glantz@svalov.se 

Rektor för grundsärskolan, Cecilia Viborg
Telefon: 0418-475224
E-post: cecilia.a.viborg@svalov.se

Rektor för Svalöfs gymnasium, Lena Hansson
Telefon: 0418- 666111
E-post

Publicerad: 2021-06-03

Sidansvarig: Ulrika Bodenäs

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun