Svalövs kommun

Anmälan & avgifter

Länk till anmälan

Anmälan

Vi tar i första hand in nya elever i samband med terminsstart på hösten och våren. Efter anmälan placeras du i kö. Så snart det finns plats på något av dina valda ämnen kontaktar Kulturskolan dig. Det finns möjlighet att delta i mer än ett ämne.

När du tackat ja till en plats på Kulturskolan är du skyldig att betala terminsavgift.

Återanmälan med uppdatering av kontaktuppgifter sker varje vår.

Blåsorkesterprojekt - fortsättningskurs Blåsningen

Elever som deltagit i blåsorkesterprojekt i samarbete med Heleneborgsskolan och som önskar fortsätta på Kulturskolan nästa termin anmäler sig till "Projekt Blåsningen" i anmälan

Avgifter

  • Terminsavgift per ämne/instrument: 900 kr. Medverkan i orkester/kör är kostnadsfri om du deltar i Kulturskolans undervisning
  • Syskon till fullt betalande elev betalar endast halv avgift: 450 kr/termin (gäller ett ämne)
  • Terminsavgiften för Kurser för de yngsta (10 tillfällen) är 450 kr.

Hyra instrument

De flesta instrument går att hyra till en kostnad av 400 kr/termin.

Uppsägning av plats

Om en elev vill säga upp sin plats görs detta i SpeedAdmin. Logga in och välj avanmälan.

Uppsägning av plats inför kommande termin sker senast 15 december inför vårterminen och senast 15 maj inför höstterminen. Avanmälan efter dessa datum faktureras kvarts terminsavgift.

Om man vill sluta under pågående termin och avanmälan sker senast 25 september på höstterminen respektive 10 februari på vårterminen betalar man halv terminsavgift, därefter hel terminsavgift.

Faktura

Faktura på terminsavgift och eventuell instrumenthyra skickas ut per post med förfallodag 31 oktober för höstterminen respektive 31 mars för vårterminen.

Hantering av personuppgifter

Ändamål/syfte med hanteringen
Dina personuppgifter kommer att användas för att hantera anmälan från dig gällande plats på Kulturskolan.

Läs mer om hur Svalövs kommun hanterar dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2020-12-09

Sidansvarig: Anja Liabäck

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun