Svalövs kommun

Simskola

Stora bassängen på badet i Röstånga

Svalövs kommun har avtal med First Camp Röstånga om drift av simskola.

Simskola arrangeras på sommaren i Röstånga och det är First Camp Röstånga som både driver simskolan och har personalansvaret.

Svalövs kommun ansvarar för simskolebussarna.

Simskolan 2021 på Röstånga Friluftsbad

Simskolan erbjuds elever födda år 2008 till år 2013 boende i Svalövs kommun.

Simskolans ansvar, utöver simundervisningen, är att ta emot och lämna eleverna vid badentrén/badbussen. Om eleverna vill stanna kvar på badet efter simskolans slut krävs det att målsman möter upp vid entrén i samband med avlämning. Elever som behöver hjälp med språkförståelse ska ha målsman/assistent med sig. Det är tillåtet för de elever som vill att använda våtdräkt.

Simskolan är indelad i två perioder

Period 1: 21 juni – 9 juli (ej 25 juni)
09.00 Röstånga/Billeberga/Tågarp
10.30 Teckomatorp

Period 2: 12 juli – 30 juli
09.00 Kågeröd
10.30 Heleneborgsskolan/Montessori Svalöv

Avgift
Simskoleavgiften är 995 kr.

Sista datum för anmälan är den 22 maj
Sista datum för anmälan är den 22 maj och det är ”först till kvarn” som gäller. Mer information om hur du anmäler dig finns här Pdf, 445.6 kB. (Pdf, 445.6 kB).

Publicerad: 2021-05-25

Sidansvarig: Niklas Fonskov

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun