Prövning av kurser

Svalöfs gymnasiums logotyp.

Enligt skolverket har man rätt att göra en prövning i en kurs för att få ett godkänt betyg.

För att göra en prövning krävs att man fyller i en ansökan på skolan, särskild blankett gäller för prövning. Kontaktat skolan så att du får information om vad du behöver studera och om vilket datum prövningen kommer att genomföras.

Svalöfs Gymnasium har rätt att ta ut en avgift om högst 500 kronor av den som vill genomföra en prövning. Summan ska vara betald innan prövningen genomförs och kvittot visas upp för läraren vilken eleven genomför prövningen hos.

Prövningstillfällen - vårterminen 2022

Period 2 - Period två för de som ska göra prövningar - Ansökan ska lämnas till Marie Eriksson senast 8/4 och prövoperioden startar den 19/4 - 20/5

marie.eriksson@svalov.se

E-tjänst: Ansökan om prövning - vuxenutbildningens blanketter Pdf, 386 kB.