Svalövs kommun

Bygg- och anläggningsprogram

Gymnasieutbildning för maskinförare

Bygg och anläggning

Vill du köra riktigt stora och moderna anläggningsmaskiner och komma igång och jobba direkt efter gymnasiet? Vill du arbeta i en bransch som söker hundratals nya medarbetare varje år? Då är Bygg och anläggningsprogrammet nåt för dig!

Bli proffs på att köra maskiner

Här får du lära dig maskinföraryrket precis som det ser ut i arbetslivet. Du kommer bli proffs på att hantera situationer du kan komma att stå inför som maskinförare. Det kan exempelvis vara att anlägga husgrunder och vägar, lasta grus och flytta byggmaterial. En stor del av skoltiden får du tillbringa i hytten och skolan har ofta tillgång till den senaste modellen av varje maskintyp.

För att utbildningen ska hålla högsta kvalitet och möta arbetsgivarnas krav ansvarar ME, Maskinentreprenörerna, för den yrkesinriktade delen av programmet. ME är landets ledande bransch- och arbetsgivarorganisation för maskinentreprenörer och driver utbildningen på entreprenad.

Spännande arbetsmoment, praktik och personlig utveckling

Du får lära dig många spännande arbetsmoment, får värdefulla kontakter och bästa möjliga personliga utveckling. För att lyckas med det har vi hög lärartäthet och mycket kontakt med branschen genom långa praktikperioder och bra övningsområden. Redan i ettan får du träna på att köra grävmaskin och hjullastare och du får jobba med uppgifter nära verkligheten. När utbildningen är klar får du din yrkesexamen och grundläggande högskolebehörighet (om du valt till de ämnena). Du som är snabb kan till och med ta ditt B-körkort på skoltid. Maskinförarutbildningen är också en bra grund om du vill gå vidare till andra yrken i branschen.

Lärarna kan branschen

För att garantera dig en bra utbildning med tydlig koppling till branschen och ditt framtida yrkesliv, så samarbetar Svalöfs gymnasium med ME-skolan som ansvarar för de praktiska delarna av utbildningen. De gymnasiegemensamma ämnena läser du med engagerade och kunniga lärare som samarbetar med yrkeslärare och instruktörer med lång erfarenhet i gemensamma lokaler, som hjälper dig att nå dina mål utifrån ME:S pedagogiska modell, som innebär en stor del praktiskt lärande på skolan och på företag i branschen.

Spännande praktik

I utbildningen ingår minst 15 veckor APL, arbetsplatsförlagd utbildning. Under praktikperioderna kommer du vara med om en rad spännande projekt som praktikföretagen erbjuder. ME:s position i branschen ger bra praktikplatser till alla elever, något som blir en viktig inkörsport till yrkeslivet efter skolan.


Publicerad: 2021-02-08

Sidansvarig: Claes Johansson

Kontakt

Bitr. rektor
Rebecca Ljung Andersen
0721-787 102
e-post

SYV
Lotta Jansson
0721-787 106
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun