Artikeln publicerades 7 april 2022

Byggstart för Norra Kyrkvången

Inflyttningen till Svalövs kommun har ökat under de senaste åren och efterfrågan på bostadsmark har ökat. Området Norra Kyrkvången ligger bra placerat i norra kanten av Svalövs tätort, nära service, skolor och natur. Nu startar entreprenaden för att förbereda marken för bostadsbebyggelse.

Entreprenaden omfattar gator, gång- och cykelbanor, vatten- och avloppsledningar, belysning, datafiber och elkraft. Inledningsvis kommer arbetet bestå av att nivåjustera alla tomter samt att få alla ledningar på plats. Arbetet kommer att pågå under hela 2022.

Samtliga boende kommer i ett visst skede att påverkas av bygget. Det är när till exempel vatten- och avloppsledningarna ska kopplas ut till befintliga ledningar i Bleckblåsaregatan. I de fallen kommer utfarten mot Luggudevägen att stängas av. Detta kommer att ske först när det finns en ny gata från Trumpetgatan och norrut genom det nya området.

Fastighetsägare som gränsar till det nya området ombeds plocka in material från arbetsområdet om sådant finns.

I samband med den här entreprenaden byggs även ett farthinder mellan Trumpetgatan 7 och 8.

Inför byggstart kommer det att utföras en riskanalys avseende risk för vibrationsskador. Denna riskanalys kommer att resultera i att några fastighetsägare kommer att bli kontaktade för en besiktning av Forcit Consulting AB. Vissa hus kommer också att få en vibrationsmätare på sitt hus under entreprenadtiden.

Vid frågor kontakta:
Emil Bernhardsson, gatuchef,
E-post

Översiktskarta Norra Kyrkvången, Svalöv

Översiktskarta Norra Kyrkvången, Svalöv