Artikeln publicerades 7 april 2022

Ny chans! Samtalsgrupp för dig som stöttar någon med psykisk ohälsa

I början av maj startar en ny samtalsgrupp i studiecirkelformat under ledning av kommunens psykiatrihandläggare och anhörigsamordnare.

Som anhörig till någon som lider av psykisk ohälsa har man många gånger behov av att prata med andra som befinner sig i en liknande situation. Vi kommer därför att starta upp en ny kostnadsfri samtalsgrupp i studiecirkelformat under ledning av kommunens psykiatrihandläggare och anhörigsamordnare. Du som är anhörig är varmt välkommen att delta! Vi bjuder på fika!

I samtalsgruppen pratar vi bland annat om anhörigrollen och om hur vi får vardagen att fungera. Vi samtalar om ämnen som rör dig som anhörig utifrån den situation som du befinner dig i. Alla anhöriga har olika behov och förutsättningar, men även mycket gemensamt. Varje möte har ett nytt tema och till vissa av våra träffar bjuder vi in utomstående föreläsare, till exempel överförmyndare, biståndshandläggare, kurator, arbetsterapeut med fler, allt utifrån gruppens behov.

Samtalsgruppen är en sluten grupp som träffas tillsammans med samtalsledare en gång i veckan under totalt sex veckor. I gruppen har vi tystnadsplikt. För att samtalsgruppen ska bli givande och alla ska kunna komma till tals är antalet deltagare satt till max åtta personer och det är viktigt att man kommer varje gång. Det kostar inget att delta. Vill du veta mer, ring eller maila oss!

Dag och tid: maj-juni, exakta dagar/tider sätts i samråd med deltagarna
Tid: Kl. 10.00-12.30
Plats: Carl XI:s gata 17, Svalöv
Anmälan: senast 19/4 (max. 8 deltagare) till anhorig@svalov.se alternativt per telefon 0418-47 54 65 eller 0418-66 52 63

Välkommen!