Artikeln publicerades 11 april 2022

Ny läroplan och nya kursplaner i grundskolan och grundsärskolan

Den 1 juli 2022 införs nya läroplaner för grundskolan och grundsärskolan i Sverige. Svalövs kommun har gjort ett gediget arbete för att tänka om kring undervisning och bedömning i enlighet med läroplanernas avsikt och i förhållande till de nya kursplanerna.

Läroplanen innehåller kursplaner för varje ämne, som i sin tur består av tre delar - syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Skolverket har gjort ändringar i samtliga tre delar. Syftestexten betonar fakta och förståelse, det centrala innehållet är anpassat när det gäller omfattning, konkretionsgrad och progression, och kunskapskraven är mindre omfattande och mindre detaljerade för att ge lärarna bättre förutsättningar att sätta mer rättvisande betyg och för att minska risken att kunskapskraven ska styra undervisningen.

- Att arbeta med kursplanerna i enlighet med Skolverkets intentioner kräver ett nytt tankesätt. Vi har förberett oss sedan mitten av höstterminen 2021, vilket nu resulterat i att vi utvecklat ett koncept som vi tror mycket på, säger utbildningschef Hans Dahlqvist.

Förslaget på nytt koncept för arbetet med nya läroplanen och de reviderade kursplanerna beslutades av sektor utbildning den 9 mars 2022. Utgångspunkten är att undervisningen ska utgå från syfte och centralt innehåll. Därefter görs en sammantagen bedömning utifrån berörda kunskapskrav, i relation till syfte, centralt innehåll och den undervisning som bedrivits.

- Syftet med det nya konceptet är att det ska bli tydligt för elever och vårdnadshavare, men också underlätta lärarnas arbete, säger rektor Göran Hagberg.

Arbetet med implementering av läroplanerna pågår parallellt sedan höstterminen 2021 genom gemensam kompetensutveckling av all personal inom grundskola och grundsärskola i Svalövs kommun.

Länk till konceptbeskrivning Pdf, 7.8 MB, öppnas i nytt fönster.