Artikeln publicerades 12 april 2022

Rekryteringsträff för ukrainska flyktingar som söker jobb

På rekryteringsträffen i arbetsmarknadsenhetens lokaler deltog Yevheniia Vypushenko (till höger) med en master i företagsekonomi och arbetslivserfarenhet som ekonomichef. På bild syns även Johan Arlefalk, studie- och yrkesvägledare samt arbetsmarknadskonsulent.

På rekryteringsträffen i arbetsmarknadsenhetens lokaler deltog Yevheniia Vypushenko (till höger) med en master i företagsekonomi och arbetslivserfarenhet som ekonomichef. På bild syns även Johan Arlefalk, studie- och yrkesvägledare samt arbetsmarknadskonsulent.

I slutet av förra veckan anordnades en rekryteringsträff på kommunens arbetsmarknadsenhet, AME, för nyanlända från Ukraina som vill arbeta i Sverige.

Under två dagar, den 7-8 april, hade arbetsmarknadsenheten öppet hus för de ukrainska flyktingar som är redo att börja arbeta i Sverige. Totalt kom ett trettiotal arbetssökande som alla fick tillfälle att berätta om sina arbetslivserfarenheter från hemlandet.

- Vi möter många olika erfarenheter men också en öppenhet till den efterfråga som finns från våra arbetsgivare. Ungefär hälften av ukrainarna som vi träffade har en högskoleutbildning eller en akademisk examen. Vi ska göra vårt bästa för att matcha de kompetenser vi ser mot arbetsmarknadens behov, säger Johan Arlefalk, arbetsmarknadskonsulent och studie- och yrkesvägledare.

Rekryteringsträffen var ett första steg från kommunens sida för att kartlägga kompetensen hos de ukrainska flyktingarna inför kommande matchning mot arbetsgivares kompetensförsörjningsbehov. Härnäst väntar fler rekryteringsträffar för alla de individer som är inskrivna på kommunens arbetsmarknadsenhet. Dessa träffar kommer att riktas mot olika arbetsgivare eller branscher utifrån de kompetenser som efterfrågas.