Artikeln publicerades 26 april 2022

Första spadtagen för Norra Kyrkvången

Från vänster i bild syns Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande, Stefan Pettersson (M), samhällsbyggnadsnämndens ordförande och Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef.

Under tisdagen 26 april togs de första symboliska spadtagen för Norra Kyrkvången, i norra delen av Svalövs tätort. Det blir byggstarten för 38 fribyggartomter och radhuskvarter.

Inflyttningen till Svalövs kommun har ökat under de senaste åren och efterfrågan på bostadsmark är hög. Området Norra Kyrkvången ligger bra placerat i norra kanten av Svalövs tätort, nära service, skolor och natur. Nu startar entreprenaden för att förbereda marken för bostadsbebyggelse.

Entreprenaden omfattar gator, gång- och cykelbanor, vatten- och avloppsledningar, belysning, datafiber och elkraft. Entreprenören Gösta Ahlquist AB var representerad på plats av arbetschef Jim Christiansson.. 
- Vi kommer att påbörja arbetet i mitten av maj och beräknar vara klara i november, berättar Jim.

När det inledande arbetet är klart tar nästa etapp vid, då själva husen kommer att byggas.

- Redan under hösten 2022 kan försäljningen av tomter påbörjas och de första husen kommer troligen att stå färdiga någon gång under sommaren/hösten 2023, säger Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef.

- Det är verkligen fantastiskt att Kyrkvången fortsätter att utvecklas, säger Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande.

Översiktskarta Norra Kyrkvången, Svalöv

Översiktskarta Norra Kyrkvången, Svalöv