Artikeln publicerades 26 april 2022

Svalövs kommun har tagit beslut om att bygga 16 lägenhetsmoduler i Teckomatorp

Ordförande i samråd med presidiet tog beslut på uppdrag av kommunstyrelsen måndagen den 25 april 2022 om att upphandla 16 lägenhetsmoduler för att ge plats åt 64 skyddssökande från Ukraina.

Med dessa bostadsmoduler i samlad bebyggelse ger vi skyddssökande familjer en snabb tillgång till egen bostad. Bostadsmodulerna beräknas vara färdiga för inflyttning i mitten av juni och är en tillfällig lösning.

En stor andel av de ukrainare som kommit till Svalövs kommun bor hos anhöriga och majoriteten finns i Teckomatorp. Den trångboddhet som uppstår kan ge problem över tid och förvaltningen har därför efter beslut av kommunstyrelsen, den 11 april 2022, utrett möjligheten att uppföra tillfälliga bostadslösningar.

Kostnaden för modulerna är 8,5 miljoner kronor, exklusive moms, och finansieringen kommer från balanserade medel för flyktingmottagandet och från framtida statsbidrag.

- För barnets bästa är det viktigt att kommunen tar fram bra bostadslösningar som vi snabbt kan få på plats. Därför är jag idag både stolt och glad över att vi har kunnat fatta ett positivt beslut utifrån en ansträngd boendesituation. Det kommer att göra skillnad både på kort och på lång sikt, säger Teddy Nilsson (SD) kommunstyrelsens ordförande.

Inför beslutet genomförde kommunens folkhälso- och barnrättstrateg en barnkonsekvensanalys utifrån samtal med skyddssökande barn, föräldrar och deras anhöriga på Mottagningscentret i Teckomatorp för att definiera nuläge och förstå deras behov och önskemål. I det undersökande arbetet genomfördes också samtal med personal på Mottagningscentret där flera själv kommer från Ukraina och med pedagog på Parkskolan.

- Att kunna erbjuda bra bostäder som kommunen hyr under en begränsad tid är en lösning som passar extra bra en sådan här gång, med skyddssökande familjer under massflyktsdirektivet. Just nu är ett gott mottagande och en god vistelse det mest primära inte minst för att tillgodose barnens behov, säger Jan Zielinski (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande och oppositionsråd.

Social sektor kommer att ta beslut om fördelning av de nya lägenheterna.