Artikeln publicerades 17 maj 2022

Välkommen till kommunens första informationsträff den 23 maj!

Kommunfullmäktiges presidium bjuder in allmänhet och förtroendevalda till tre informationsträffar. 

Den första kommer att vara på Linåkerskolan i Svalöv, den 23 maj kl. 18.00.

Sektorschefer och verksamhetschefer är på plats och kommer hålla en föredragning på cirka 30 minuter och är sedan tillgängliga för frågor i cirka 60 minuter.

Den första träffen berör samhällsbyggnad, Svalövs kommunservice AB och Svalövs samhällslokaler AB.

Under juni månad kommer det anordnas ytterligare två informationsträffar. Den 8 juni ska kommunen informera om vård och omsorg samt social sektor. Slutligen ska kommunen den 15 juni informera om utbildningssektorn.

Välkomna!

Ingrid Ekström (SD)
Kommunfullmäktiges ordförande