Artikeln publicerades 2 juni 2022

Välkommen till kommunens informationsträff!

Kommunfullmäktiges presidium bjuder in allmänhet och förtroendevalda till tre informationsträffar. Denna gång har turen kommit till social sektor och sektor vård- och omsorg.

När: 8 juni kl. 18.00
Var: Linåkerskolan i Svalöv

Träffen inleds med en föredragning på cirka 30 minuter. Föredragningen syftar till att presentera verksamheterna, vad som är på gång och vilka möjligheter och utmaningar respektive sektor ser framför sig. Därefter är sektorschef och verksamhetschefer tillgängliga för frågor i cirka 60 minuter.

Den avslutande träffen hålls den 15 juni och avser utbildningssektorn.

Välkomna!

Ingrid Ekström (SD)
Kommunfullmäktiges ordförande