Artikeln publicerades 7 juni 2022

FAST-projektet presenterades på H22

Foto på projektledare Helena Tängdén.

Projektledare Helena Tängdén.

I samband med Helsingborgs stadsmässa H22 så presenterade vi FAST-projektet på Familjedagen. Svalöv äger projektet som finansieras av Länsstyrelsen i Skåne.

FAST som är en akronym av Förbättrad arbetsgivardialog för sänkta trösklar handlar om att arbetsmarknadscoacher och studie- och yrkesvägledare i Familjen Helsingborg utvecklar våra arbetsgivardialoger på den regionala arbetsmarknaden. Med sänkta trösklar så kan vi ge arbetslösa kandidater med utländsk bakgrund större möjligheter till jobb eller praktik.

Tyngdpunkten i projektet är kompetensutveckling med en utbildning i tre delar för att stärka vår dialog med arbetsgivare och nyttja de möjligheter som finns där. Deltagare är personal från de 11 kommunerna i Familjen Helsingborg som arbetar med matchning, har arbetsgivarkontakter eller som på annat sätt kan bidra till gruppen.

– Styrkan i gruppen är våra olika erfarenheter. Att definiera våra styrkor och förstå behov och beslutsprocesser hos arbetsgivare gör man bäst tillsammans. Det är stora frågor som behöver sitta i ryggmärgen och som vi måste jobba med kontinuerligt. Precis som Zlatan. Han är fantastisk på fotboll men tränar ändå, säger Helena Tängdén, projektledare för FAST.

Vi startar kontinuerligt arbetsgrupper. Tanken är att utbildningen inte ska ta tid från arbetet, eftersom vi jobbar med sådant som är relevant och direkt applicerbart i arbetet. Deltagare söker själva sina förändringar och det viktiga för framgång är att deltagarna vill bidra till gruppens samlade kompetens.

Illustration över utbildningens olika delar.Förstora bilden

Utbildningen är uppdelad i tre delar där den första modulen handlar om att förstå och analysera behov hos arbetsgivare som vi kan möta upp med våra tjänster och kandidater. Den andra modulen fokuserar på kundmötet. Sista modulen inriktas mot långsiktiga arbetsgivarrelationer.

Mer om FAST-projektet finns i en 1,5 minuts film Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där vi berättar om hur vi startade projektet och varför vi fick stöd från Länsstyrelsen i Skåne.

Är du bosatt i kommunen och vill ha stöd för att komma ut på arbetsmarknaden, kontakta kommunens Arbetsmarknadsenheten (AME) via kommunens växel på telefon 0418-47 50 00 för att få hjälp och stöd.

Bild från projektets monter.

Vår monter i samband med H22 och familjedagen på Helsingborgs Arena. Här presenterades Fast-projektet för inbjudna kommunpolitiker och chefer i de elva kommunerna.