Artikeln publicerades 14 juni 2022

Nominera till Svalövs kommuns Miljöpris 2022!

Nu är det dags att nominera din kandidat till årets miljöpris. Priset delas ut som erkänsla och uppmuntran för värdefulla insatser inom natur- och miljövård.

Miljöpriset kan delas ut till enskild, skolklass, förening, företag eller annan grupp som har sin verksamhet i Svalövs kommun. Priset består av en symbol för kommunens miljöarbete.

Det är samhällsbyggnadsnämnden som utser pristagare. Flera pristagare kan utses varje år och miljöpriset kan delas ut till samma pristagare flera gånger. Dock bör ett tidsintervall om 5 år tillämpas mellan utdelningarna.

Din nominering ska innehålla följande:

  • Kandidatens namn, adress och telefon
  • Motivering till varför den nominerade ska tilldelas miljöpriset
  • Förslagslämnarens underskrift, namn, adress och telefon

Skicka in din nominering till:

  • Svalövs kommun, 268 80 Svalöv och märk kuvertet med ”Miljöpris”
  • eller via e-post

Läs mer om miljöpriset.

Lämna din nominering senast den 1 september!