Artikeln publicerades 22 juni 2022

Prisutdelning på kommunfullmäktiges möte

Här är alla pristagarna samlade utanför kommunhuset tillsammans Ingrid Ekström (SD), kommunfullmäktiges ordförande, och Agneta Sörensson (M),1:e vice ordförande i kommunfullmäktige.Förstora bilden

Här är alla pristagarna samlade utanför kommunhuset tillsammans Ingrid Ekström (SD), kommunfullmäktiges ordförande, och Agneta Sörensson (M),1:e vice ordförande i kommunfullmäktige.

I samband med kommunfullmäktiges möte, måndagen den 20 juni, delades det ut många priser och utmärkelser.

Vanligtvis delas priserna ut i samband med kommunfullmäktiges decembermöte men på grund av pandemin hade man inget fysiskt möte i december 2021 och beslutade därför att skjuta upp prisutdelningarna till kommunfullmäktiges sommaravslutning 2022. Nu var det äntligen dags!

Prisutdelningen skedde under festliga former i fullmäktigesalen och efteråt bjöds alla pristagarna på kaffe och tårta.

Svalövs kommuns kulturpris

Föreningen Skånelin har tilldelats Svalövs kommuns kulturpris 2021 med följande motivering:

Föreningen utför med små medel ett viktigt arbete för att bevara och sprida kunskaper om spånadslinets historia, både odlingstekniskt och hur man sedan vidareförädlar och använder linfibern. Föreningen utbildar också allmänheten om spånadslinets historia i en historiskt vacker miljö.

2021 års kulturpristagare Föreningen Skånelin. Representanter från föreningen.Förstora bilden

Representanter från Föreningen Skånelin tar emot Svalövs kommun kulturpris 2021. I mitten står Susanne Jardeback, konstnär, som målat tavlan som utgjorde årets pris.

Svalövs kommuns kulturstipendium

Ola Horvath och Alicia Lindberg har tilldelats Svalövs kommun kulturstipendium 2021, på 10 000 kronor vardera, med följande motiveringar:

Ola Horvath tilldelas Svalövs kommuns kulturstipendium för att stödja hans utställning av målningar samt utveckling inom bildkonst.

Alicia Lindberg tilldelas Svalövs kommuns kulturstipendium för att stödja hennes fort- och vidareutbildning samt utveckling inom jazzmusik och framtida album.

Ola Horvath, mottagare av Svalövs kommuns kulturstipendium 2021Förstora bilden

Ola Horvath, mottagare av Svalövs kommuns kulturstipendium 2021.

Alica Lindberg, mottagare av Svalövs kommuns kulturstipendium 2021 Förstora bilden

Alica Lindberg, mottagare av Svalövs kommuns kulturstipendium 2021.

Svalövs kommuns miljöpris 2021

Föreningen Kulturverket har tilldelats Svalövs kommuns miljöpris 2021 med följande motivering:

Kulturverket är en ideell förening baserad i Svalöv. De tilldelas priset för sitt engagemang och sina aktiviteter i och för naturens och miljöns bästa. Bland de aktiviteter de bedriver finns odling, återbruk och exkursioner ut till naturområden runt om i kommunen.

Representanter från föreningen Kulturverket tog emot Svalövs kommuns miljöpris 2021. Från vänster i bild: Helen Layley, Linda Browne och Gunilla Seijsing.Förstora bilden

Representanter från föreningen Kulturverket tog emot Svalövs kommuns miljöpris 2021. Från vänster i bild: Helen Layley, Linda Browne och Gunilla Seijsing.

Svalövs kommuns byggnadsvårdspremium 2021

Marcus och Jessica Farrar, ägare av fastigheten Knutstorp 10:18, har tilldelats Svalövs kommuns byggnadsvårdspremium 2021 med följande motivering:

Marcus och Jessica Farrar tilldelas byggvårdnadspremium för fastigheten Knutstorp 10:18 och arbetet som har lagts ner på att vårda huset med stor känsla för byggnadens kulturhistoriska värde.

Marcus och Jessica Farrar tog emot Svalövs kommuns byggnadsvårdspremium 2021.Förstora bilden

Marcus och Jessica Farrar tog emot Svalövs kommuns byggnadsvårdspremium 2021.

Tanken var att även utmärkelserna till Svalövs ambassadörer 2021 och 2022 skulle överlämnas i samband med måndagens kommunfullmäktigemöte, men tyvärr hade båda mottagarna förhinder att komma, så det blir framflyttat till ett annat tillfälle.

Stort grattis till alla pristagarna!

Foto: Daniel Henriksson