Artikeln publicerades 29 juni 2022

22-punktsprogrammet för Vård och omsorg

Följ vårt utvecklingsprogram och åtgärdspaket för vård och omsorg inom Svalövs kommun.

Efter kritiken som riktades mot äldreboendet Åsgården har kommunen arbetat för att synliggöra våra pågående och planerade initiativ.

Klickbara kort redovisar 22 områden som är identifierade som nyckelaktiviteter i förbättringsarbetet. Grön bock visar att initiativet är genomfört, en gul tumme att arbetet pågår och en grå ring visar vad som är planerat.

Klicka här för att gå till 22-punktsprogrammet.