Artikeln publicerades 16 augusti 2022

Avsiktsförklaring tecknas mellan Svalövs Utveckling AB, Malmö universitet, Ring Knutstorp och Smarter Mobility

På bilden från vänster: Jan A. Persson, docent, Malmö universitet, Anna Berg von Linde, vice ordförande, Svalövs Utveckling AB, Teddy Nilsson, ordförande, Svalövs Utveckling AB, Mats Lindblad, VD, Smarter Mobility, Magnus Öhrström, VD, AB Motorbanan Ring Knutstorp, Sten Gunnarsson, styrelseordförande, AB Motorbanan Ring Knutstorp.

På bilden från vänster: Jan A. Persson, docent, Malmö universitet, Anna Berg von Linde, vice ordförande, Svalövs Utveckling AB, Teddy Nilsson, ordförande, Svalövs Utveckling AB, Mats Lindblad, VD, Smarter Mobility, Magnus Öhrström, VD, AB Motorbanan Ring Knutstorp, Sten Gunnarsson, styrelseordförande, AB Motorbanan Ring Knutstorp.

Svalövs Utveckling AB (SUAB) har tecknat en avsiktsförklaring (ett så kallat ”letter of intent”) tillsammans med Malmö universitet, Ring Knutstorp och Smarter Mobility. Avsiktsförklaringen uppmärksammades med en pressträff den 16 augusti ute på Ring Knutstorp.

Teddy Nilsson, styrelseordförande i Svalövs Utveckling AB, ser fram emot det kommande samarbetet som kan innebära att Ring Knutstorp kommer att utvecklas till en högkvalitativ motorbana med modern teknologi, om det beslutas.

– Motorbanan på Ring Knutstorp har ett fantastiskt läge med närheten till både Danmark och Europa. Genom det nya samarbetet kan vi testa och utveckla framtidens fordonsteknik, bland annat genom att använda 5G och förnybar energi, säger Teddy Nilsson.

Det nya samarbetet kommer också att utveckla den nuvarande utbildningen som finns för tävlingstekniker och göra den unik med ny teknik.

– Malmö universitet är bl.a. intresserade av monitorering av förarens hälsostatus, lämplighet och beteende genom olika typer av sensorer. Körstilar, anomalier samt förmågan att ta till sig varningar i form av larm är av vikt för framtidens säkerhet, säger Jan A. Persson, docent vid Fakulteten för teknik och samhälle och forskningscentrumet Internet of Things and People vid Malmö universitet. Detta ligger till grund för personalisering för att förbättra förarerfarenheten genom interaktiv maskininlärning och har därmed en tydlig koppling till testning av ADAS – framtidens förarstöd.

Magnus Öhrström, VD på AB Motorbanan Ring Knutstorp, säger att det framtida samarbetet med stor sannolikhet även kommer att ha en positiv inverkan på besöksnäring och turism i närområdet där det geografiska läget redan idag gör banan attraktiv för internationella aktörer inom branschen.

– Den traditionella fordonsindustrin står inför stora förändringar, bl.a. beroende på klimatagendan, där vi redan idag ser att den framtida fordonstekniken innebär självkörande, uppkopplade och elektriska fordon som kräver utveckling av digitala tjänster och lösningar, säger Mats Lindblad, VD Smarter Mobility.

Svalövs Utveckling AB är ett kommunalt bolag som ska skapa förutsättningar för utveckling, forskning och utbildning inom fordonsteknik. Bolaget bildades i juni 2021 och har som avsikt att verka för en positiv utveckling i närområdet.