Artikeln publicerades 17 augusti 2022

Nya Kågerödslund står färdigt och är invigt

Stefan Pettersson (M), samhällsbyggnadsnämndens ordförandeKim Hellström (SD), bildningsnämndens ordförandeJan Zielinski (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförandeTeddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande

På bilden från vänster syns: Stefan Pettersson (M), samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Kim Hellström (SD), bildningsnämndens ordförande, Jan Zielinski (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande.

Kågerödslund brann ner till grunden i mars 2018. Nu fyra år senare står den nya byggnaden med samlingslokal och förskola som planerat färdig. Invigningen den 17 augusti firades som sig bör med bandklippning och tal av kommunens ansvariga politiker.

Nya Kågerödslund består av två delar, dels en förskoleavdelning med inriktning på utomhuspedagogik och dels en samlingslokal för uthyrning. Förskolan öppnade den 8 augusti. Ambitionen för samlingslokalen är att skapa möten för kommuninvånare och föreningslivet med konferenser, fester och andra sammankomster.

– Trots att det nu är drygt fyra år sedan som Kågerödslund brann ner, är jag stolt över att vi lyckades reglera skadan på ett bättre sätt än vad grundförutsättningarna gav och nu kan säga att Kågerödslund har återuppstått, säger Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande .

Även samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Stefan Pettersson (M), är nöjd över det arbete som nu är slutfört och den fina byggnad som står klar. Han får medhåll av bildningsnämndens ordförande, Kim Hellström (SD), som anser att det är ett efterlängtat tillskott i en fin miljö.

– I den nya byggnaden kommer vi att kunna förena både förskolans verksamhet med sin utomhuspedagogik samtidigt som den intilliggande lokalen nyttjas av allmänhet och föreningsliv, säger Kim Hellström.

Den nya lokalen kommer även att kunna nyttjas för aktiviteter kopplat till det kommande allaktivitetshuset, så att aktiviteter når ut till kommuninvånare på olika platser runt om i kommunens olika tätorter. För att lokalen också ska passa för konferenser eller fester så kommer en mobil scen att byggas.

Under hösten 2022 kommer det att köpas in mer möbler och köksinventarier. Utomhus kommer en grillplats att anläggas. För att göra plats för konferenser eller gaming/LAN så kommer det att finnas två fibersystem varav ett är externt.

Den närliggande rotundan kommer sommaren 2023 att renoveras med utvändig ommålning och uppfräschning av tak. Ambitionen är att återta platsen och fokusera på naturområdet. Det innebär att de tillfälliga paviljongerna kommer att flyttas från platsen.

Stor invigning för allmänheten planeras ske då området är återtaget och tanken är att förlägga invigningsdagen till en helg där de flesta människor är lediga.