Artikeln publicerades 30 augusti 2022

Vandalisering av valmaterial måste genast upphöra

Uppmaning från de politiska partierna i enighet.

Inför det kommande valet har de politiska partierna, precis som vanligt, satt upp sina valskyltar på allmänna platser. Under de senaste veckorna har skyltar vandaliserats på många ställen runt om i landet, även i Skåne och Svalövs kommun.

Vi vill påminna om att denna typ av skadegörelse ses som ett påhopp mot demokratin, yttrandefriheten och det fria samtalet. I ett demokratiskt land har de politiska partierna full rätt att föra ut sina budskap. Vandalisering av valskyltar är straffbart och kommer polisanmälas. Brottsrubriceringen är antingen stöld, skadegörelse eller egenmäktigt förfarande, brott som kan ge fängelse i upp till två år.

Samtliga gruppledare i kommunfullmäktige i Svalövs kommun står gemensamt upp i denna skarpa uppmaning att omedelbart upphöra med att störa det demokratiska samtalet.

 

Teddy Nilsson (SD)
Anna Berg von Linde (M)
Aase Jönsson (KD)
Torbjörn Ekelund (L)
Kent Kronqvist (S)
Marie Irbladh (C)
David Lenander (V)
Charlotta Eldh (Mp)
Elisabeth Salonen Ripa (Fi)