Artikeln publicerades 2 september 2022

Möjlighet för föreningar att söka bidrag för höstlovsaktiviteter

Svalövs kommun erbjuder föreningar möjligheten att söka bidrag för lovaktiviteter under höstlovet vecka 44.

Om bidraget
Bidrag för lovaktiviteter kan sökas av föreningar som arrangerar aktiviteter för barn och ungdomar i åldrarna 6- 20 år under höstlovet (29 oktober-6 november). Syftet med lovbidraget är att uppmuntra till ett brett och balanserat utbud av aktiviteter under loven.

Maximalt 5 000 kronor kan sökas och aktiviteterna ska:

  • Ligga utanför föreningens ordinarie verksamhet
  • Vara ledarledda
  • Genomföras på en sådan nivå att inga förkunskaper krävs
  • Vara kostnadsfria för deltagare att medverka i
  • Minst 10 barn ska kunna erbjudas att delta i varje ledarledd aktivitetstimme
  • Aktiviteterna ska ingå i kommunens lovprogram för skolungdom

Totalt finns 20 000 kronor avsatta för detta ändamål. Tilldelning görs löpande tills pengarna är slut.

Hur söks bidraget?
Ansökan skickas via E-post och ska innehålla: verksamhetsplan/aktivitet, budget, målgrupp och projektansvarig.

Ansökan ska lämnas in senast 4 veckor innan planerad aktivitet. Sent inkommen ansökan behandlas i mån av budgetutrymme. Prioritering bland inkomna ärenden görs utifrån ansökans angelägenhet i förhållande till Svalövs kommuns Fritids- och Idrottspolitiska program (FIP), Svalövs kommuns Kulturplan, tillgängliga medel och övriga ansökningar. Använt bidrag ska redovisas senast 4 veckor efter genomförd aktivitet.