Artikeln publicerades 2 september 2022

Svalövs kommun ger bidrag till kulturarrangemang

Svalövs kommun erbjuder ett tillfälligt riktat bidrag för kulturarrangemang som genomförs under verksamhetsåret 2022.

Om bidraget
Ett tillfälligt riktat aktivitetsbidrag för kulturprogram under resterande del av verksamhetsåret 2022. Bidraget kan tilldelas för program som genomförs efter ansökan och allra senast 31 december 2022. Bidraget kan sökas senast 30 november 2022 och får omfatta högst 4 000 kr per sökt bidrag. Totalt finns 18 000 kr avsatta till detta tillfälliga bidrag. Tilldelning görs löpande tills pengarna är slut.

Vem kan söka?
Bidraget kan sökas av studieförbund, föreningar med inriktning på kultur samt hembygdsföreningar och ska användas för aktiviteter/program inom Svalövs kommun. Aktiviteter för barn och ungdomar prioriteras.

Hur söks bidraget?
Ansökan skickas via E-post och ska innehålla: verksamhetsplan/aktivitet, budget, målgrupp och projektansvarig.