Artikeln publicerades 6 september 2022

Nytt projekt om metodutveckling för snabb matchning och integration

Marta Miknis (till vänster), konstnär från Ukraina och en av kvinnorna som Alexia Lauridsen (till höger), projektledare, kommit i kontakt med.

Svalövs kommun och Landskrona Stad har med stöd från FINSAM fått ett gemensam resurs som under sex månader ska kartlägga och fånga upp de kompetenser som våra nya flyktingar från Ukraina har med sig.

Massflyktsdirektivet som flyktingarna från Ukraina omfattas av gör det möjligt att få beviljat arbetstillstånd, vilket möjliggör att omgående efter ankomst kartlägga vilka kompetenser och förutsättningar som finns hos de enskilda att arbeta i Sverige och därefter påbörja ett aktivt matchningsarbete till i första hand lokala arbetsgivare men också inom regionen. Svalövs kommuns arbetsmarknadsenhet och Landskrona stads arbetsmarknadsavdelning har uttryckt ett gemensamt intresse och behov att tillsammans utforska och testa en ny metod för att snabbt efter ankomst till Sverige arbeta för en aktiv matchning till arbete. Syftet är att tillvarata kompetens, att tillgodose arbetsgivarnas kompetensförsörjningsbehov och motverka att en grupp som vi i dagsläget inte vet hur omfattande den kommer bli passiviseras och hamnar i utanförskap och ohälsa. Som vi redan vet bidrar också en egen försörjning till en ökad livskvalitet, inte minst sett ur ett barnperspektiv.

Projektledare för projektet Metodutveckling för snabb matchning och integration" är Alexia Lauridsen. Projektet finansieras av FINSAM men ägs och styrs av Svalövs kommun och Landskrona Stad gemensamt.