Artikeln publicerades 20 september 2022

Europeiska mobilitetsveckan

Varje år hålls europeiska mobilitetsveckan som är ett EU-initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. Veckan äger rum den 16-22 september varje år. 

Det är ett tillfälle för olika aktörer att uppmärksamma och skapa aktiviteter inom kollektivtrafik, gång och cykel, men också resfria möten, samåkning, bilpooler, sparsam körning och trafikplanering för attraktiva tätorter.

Årets tema är "Bättre resande". Temat valdes för att spegla individers önskan i hela Europa att åter resa till varandra efter månader av isolering, restriktioner och begränsningar. Eftersom transporter är den näst största föroreningssektorn i Europa och att transportutsläppen i EU ökar måste betydande insatser göras för att uppnå de klimatmål som beslutats. Eftersom detta är en stor utmaning är det viktigt att alla intressenter och städer samarbetar för att väsentligt minska utsläppen från rörlighet.

Kommunen uppmärksammar under veckan hållbart resande och trafiksäkerhet genom att anordna en reflextävling för barn som får skicka in en ritning på temat hållbart resande som sedan kommer tryckas upp på reflexer som kommer delas ut till barn i skolorna.

Kommunen har även haft representanter närvarande på Svalövs station och informerat om hållbara val kopplat till transporter. Där har det funnits möjlighet att ställa frågor till trafikplaneraren eller klimatrådgivaren gällande detta.

22 september - Internationella bilfria dagen

Under mobilitetsveckan infaller även årets bilfria dag, den 22 september. Då vi uppmanar alla att testa att låta bilen stå hemma och antingen avstå från att resa eller välja att gå, cykla eller åka kollektivtrafik.

Låt bilen stå - för klimatets skull!