Artikeln publicerades 21 september 2022

De får Svalövs kommuns kulturpris och kulturstipendium 2022!

Svalövs skulpturpark

Nu är det klart vem som får Svalövs kulturpris och vem som blir mottagare av Svalövs kommuns kulturstipendium 2022.

Svalövs kulturpris 2022

Svalövs kommuns kulturpris delas årligen ut som belöning för värdefulla och förtjänstfulla insatser som berikat och stimulerat verksamhet på kulturens och folkbildningens områden, till exempel inom musik, teater, dans, litteratur, bildkonst, film, arkitektur, form/design, museer, arkiv, hembygdsvård, hemslöjd, kulturpedagogik eller annat jämförbart område.

Priset utgörs av ett konstverk från den årliga samlingsutställningen med Svalövskonstnärer, som visas på Svalövs bibliotek. Priset utses av Bildningsnämnden och köps in av kommunen. Prisutdelning sker i samband med lämpligt kommunfullmäktigesammanträde under hösten.

Svalövs Riksteaterförening får Svalövs kulturpris 2022

Svalövs Riksteaterförening får Svalövs kulturpris 2022 med följande motivering:

Svalövs Riksteaterförening har på kort tid och med ett gediget arbete gett Svalöv kommuns medborgare möjlighet till ett brett utbud av kulturupplevelser i form av musikteater, opera från Malmö Opera, teaterföreställningar, jazzmusikkvällar med mera.

Föreningen arbetar ideellt och lägger mycket tid på utveckla och skapa ett brett utbud av föreställningar.

Svalövs kommuns kulturstipendium 2022

Svalövs kommuns kulturstipendium delas ut för att stödja fort- och vidareutbildning samt utveckling inom områden såsom musik, teater, dans, litteratur, bildkonst, film, foto, arkitektur, form och design, museer, arkiv, hembygdsvård, hemslöjd, folkbildning eller annat jämförbart område. Kulturstipendiet skall förbehållas unga personer eller personer som sadlat om och således är unga i det nya sammanhanget.

Kulturstipendiaten skall vara född eller bosatt i Svalövs kommun. 2022 är stipendiesumman 20.000 kr. Stipendiet kan delas mellan två eller flera personer och i år kommer stipendiet att delas mellan tre stipendiater. Stipendieutdelning sker i samband med lämpligt kommunfullmäktigesammanträde under hösten.

Svalövs kommuns kulturstipendium 2022 delas av Olga Ottilia Denward, Beata Salonen Ripa och Ted Kjellsson

Olga Ottilia Denward tilldelas 10 000 kronor. Hon har nyligen påbörjat en konstnärlig kandidat i musik inom jazz och improvisation med sång som huvudinstrument på Musikhögskolan i Malmö. Olga Ottilia har ett band som heter Limbo och en duo tillsammans med pianisten Ebba Dankel samt ytterligare en duo kallad Otilia.

Beata Salonen Ripa tilldelas 5 000 kronor. Hon ska precis påbörja sin master i design på Konstfack. Det är en konstnärlig designutbildning med inriktigt på miljö, så kallad design ecologies. Utöver detta är Beata med i konst- och musikkollektivet Infraröd samt konstkollektivet UT!

Ted Kjellsson tilldelas 5 000 kronor. Han frilansar inom film som manusförfattare och regissör och har bland annat gjort tre tv-serier och två långfilmer. För tillfället skriver han på en egen tv-serie som heter FUBICK tillsammans med Anders Jansson. Den utspelar sig i Svalövs kommun och kan närmast beskrivas som en skånsk Fargo.

Grattis till utmärkelserna!