Artikeln publicerades 30 september 2022

En mycket efterlängtad frukost för Svalövs företagare

Företagsfrukost i Svalöv i septembert

Efter en längre tids uppehåll på grund av pandemin var det så äntligen dags igen för ett nytag för företagsfrukost i Svalövs kommun. Över 60 entusiastiska deltagare var på plats vilket klart och tydligt skickar en signal om hur viktiga dessa företagsfrukostar är.

På frukostens agenda stod framförallt två saker, det ena handlade om kommunens strategi inför den stundande energikrisen och den andra handlade om vägen framåt för näringslivet i kommunen.

Frukosten började som sig bör med en uppdukad buffé anordnad av Fridhems folkhögskola och därefter följde ett mycket uppskattat mingel mellan deltagarna på plats. Därefter så välkomnades besökarna av Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande i Svalövs kommun.

- Att nätverka med andra företag, representanter från kommunen och kommunens partners är något vi vet att många efterfrågat och det är verkligen belönande att se hur dessa möten skapas genom kommunens företagsfrukostar säger Teddy Nilsson.

Att företagsfrukosten skulle bli välbesökt var förväntat men att deltagandet skulle bli så pass högt som det i slutändan blev var ett väldigt positivt tecken enligt Fredrik Kocon, t.f näringslivsansvarig i Svalövs kommun.

Mingel bland gästerna på företagsfrukosten

Mingel bland gästerna på företagsfrukosten. Bild Kristina Hansson.

- Det är bara ytterligare ett kvitto på att det behövs sådana här tillfällen där intressenter från näringslivet möts. Vi vill väldigt gärna jobba nära våra företag i kommunen och då måste vi ha olika typer av forum där vi kan mötas. Denna företagsfrukost var ett gott exempel på hur det kan ske, säger Fredrik.

Kommunchefen pratar på företagsfrukosten

Kommunchefen Stefan Larsson presenterade hur kommunen förbereder sig för energifrågorna. Foto Kristina Hansson.

Kommunchefen pratade om energikrisen

En av punkterna i agendan handlade om den rådande energikris som världen, Sverige och inte minst Svalövs kommun är mitt inne i ska hanteras. Stefan Larsson som är kommunchef i Svalövs kommun berättade kort om hur kommunen gör allt de kan för att förbereda sig på bästa sätt och han nämnde att vi alla, både kommunen och företag kommer att behöva hjälpas åt för att spara på energi för att lösa krisen. På plats var även, Ann-Kristine Nilsson från Söderåsens miljöförbund som uppmanade företagare att ta kontakt med henne om de behöver energirådgivning.

Fredrik Kocon på företagsfrukosten

Fredrik Kocon om vägen framåt för kommunens näringslivsstrategi. Foto Kristina Hansson.

Den andra viktiga punkten på dagens agenda handlade om vägen framåt för näringslivet i kommunen. I den här punkten presenterade Fredrik Kocon och Hanna Åstrand (utvecklingschef, Svalöv kommun) arbetet som just nu görs med kommunens näringslivsstrategi. Där kommunens vision, fokusområden och prioriterade insatser presenterades. Den stora gemensamma nämnaren för alla områden inom näringslivsstrategin är samverkan och dialog. Där kommunen tillsammans med företagarna utvecklar en arena där vi tillsammans skapar ett blomstrande näringsliv och en kommun där det är både gott att leva och verka.

- Vi har förutsättningarna att vara en av de främsta kommunerna i regionen när det kommer till företagande. I kommunen har vi både en god infrastruktur och en lokal samverkan som skapar förutsättningar för lokal tillväxt. Men vi strävar såklart efter att bli ännu bättre och kommer att satsa mycket på just nätverkande och olika insatser för att hjälpa företag att etablera sig i kommunen säger Fredrik Kocon.

Kompetensförsörjning och energieffektivisering högt på önskelistan

Slutligen så avslutades företagsfrukosten med att deltagarna på plats fick svara på ett par mentometerfrågor. Bland annat så fick de frågan om vilka utmaningar de som företag står inför. Bland svaren så var det framförallt två saker som stod ut. Den ena utmaningen handlade om att tillgodose sin egen kompetensförsörjning och den andra handlade om utmaningar kring energieffektivisering.

Mentimeterundersökning under frukosten
Mentimeterundersökning om vad företagarna vill veta mer om

Kompetensförsörjning och energieffektivisering högt på önskelistan Slutligen så avslutades företagsfrukosten med att deltagarna på plats fick svara på ett par mentometerfrågor. Bland annat så fick de frågan om vilka utmaningar de som företag står inför. Bland svaren så var det framförallt två saker som stod ut. Den ena utmaningen handlade om att tillgodose sin egen kompetensförsörjning och den andra handlade om utmaningar kring energieffektivisering.

- Att företag oroar sig för kompetensförsörjning innebär att vi måste bli bättre på att locka hit kompetens och det gör vi genom att skapa en mer attraktiv kommun för både företagare och invånare. Och att företagen oroar sig för energieffektiviseringen är en naturlig oro som kommer till följd av dagens samhällsutveckling säger Fredrik Kocon.

I den efterföljande frågan så fick deltagarna även svara på vilka insatser de skulle vilja se att kommunen fördjupade sig kring och även där blev det väldigt tydligt att både kompetensförsörjning och energifrågan fick störst genomslag.

Temat för nästa företagarfrukost är Energi

Det tydliga budskapet från deltagarna är en bra grund bygga vidare på. Det är tydligt vad som intresserar företagarna i Svalövs kommun och företagsfrukosten är en bra plattform för dialog mellan kommunen och näringslivet. Därför ska det bli mycket spännande att följa nästa företagarfrukost som äger rum den 26:e oktober på Trolleholms slott.

Under hösten finns även fler event inbokade, som exempelvis after works och speedmingel för företag.