Artikeln publicerades 4 oktober 2022

Samtalsgrupp för anhöriga

Som anhörig till någon som lider av kognitiv svikt (minnessjukdom) har man många gånger behov av att prata med andra som befinner sig i en liknande situation.

I början av november 2022 startar en ny samtalsgrupp i studiecirkelformat under ledning av kommunens demenssjuksköterska och anhörigsamordnare.

Du (nära vän, granne, släkting, partner och så vidare) som vårdar en närstående som lider av kognitiv svikt och som bor hemma är varmt välkommen att delta!

I samtalsgruppen pratar vi bland annat om anhörigrollen och om hur vi får vardagen att fungera. Vi samtalar om ämnen som rör dig som anhörig utifrån den situation som du befinner dig i. Alla anhöriga har olika behov och förutsättningar, men även mycket gemensamt. I samtalsgruppen har du möjlighet att uttrycka dina tankar, lätta på trycket, dela glädje och sorg med andra. Genom att prata om våra upplevelser och erfarenheter kan vi hjälpa varandra att se saker i ett nytt ljus. Varje möte har ett nytt tema.

Samtalsgruppen är en sluten grupp som träffas fem gånger tillsammans med samtalsledare en gång varannan vecka (med uppehåll under julhelgerna). I gruppen har vi tystnadsplikt. För att samtalsgruppen ska bli givande och alla ska kunna komma till tals är antalet deltagare satt till max åtta personer. Det kostar inget att vara med i samtalsgruppen. Vi bjuder på lättare fika vid träffarna! Välkommen!

När: 9/11, 23/11, 7/12, 21/12, 11/1 kl. 17.00-19.00
Var: Kvarnhuset, Svalegatan 4B, Svalöv
Anmälan: senast 31/10 till anhörigsamordnaren Anna, 0418-47 54 65 eller anhorig@svalov.se alternativt demenssjuksköterskan Eva, 0418-47 52 11 eller demens@svalov.se