Artikeln publicerades 12 oktober 2022

Vilken plats är Svalöv för dig?

Vilken plats i Svalöv är viktig för dig?

Vilken plats i Svalöv är viktig för dig?

Just nu pågår ett arbete för att kartlägga kultur- och industrimiljöer som förtjänar mer uppmärksamhet i kommunen och under nästa vecka kommer Hanna Aili som leder arbetet att besöka Svalöv. Hon vill höra era förslag om vilka platser som representerar vårt Svalöv och hur vi kan samarbeta för att utveckla besöksmål som berättar vår historia.

Inom Familjen Helsingborg pågår just nu ett arbete för att kartlägga kultur- och industrimiljöer som förtjänar mer uppmärksamhet. Vårt gemensamma kulturarv med platser som berättar om samhällets utveckling och människors livsberättelser angår oss alla. Vi är säkra på att Svalöv är fullt med spännande, vackra, mystiska och roliga platser som berättar om Svalövs historia och de människor som levt här. Men vilka är viktiga för er? Vad önskar ni att alla visste om Svalöv?

Var med och berätta Svalövs historia. Alla röster behövs när vi formar vårt kulturarv. Vill du bidra till kartläggningen kan du kontakta Hanna.

Mejl: hanna.aili@helsingborg.se
Telefon: 072 192 10 96

Under hösten sker en kartläggning av samtliga kommuners kultur- och industrimiljöer. Sedan väljs ett mindre antal platser ut för att under våren genomföra konkreta insatser för att främja besöksutvecklingen.

Ansvarig i Svalövs kommun: Niklas Fonskov, Fritid och kulturchef

Fakta om projektet

Projektet är initierat av kulturdirektörerna i samtliga 11 kommuner inom Familjen Helsingborg och leds av en styrgrupp bestående av kulturdirektörerna i Helsingborg, Höganäs och Landskrona. Syftet är att tillgängliggöra och utveckla besöksmål inom kulturarvssektorn så att nordvästra Skånes historia breddas med fler perspektiv och kommer fler invånare till del. Det berikar och bidrar till högre livskvalitet, en mångsidig, sammanhängande stads- och landsbygd och en djupare känsla av gemenskap, tillhörighet och lokal stolthet. Kultur- och industriarvet är också en viktig näringsgren med stor tillväxtpotential. Pilotprojektet sträcker sig till juni 2023.