Artikeln publicerades 28 oktober 2022

Kommunfullmäktige sammanträder

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde i kommunhuset, Svalöv, måndagen den 31 oktober 2022, kl. 18.30.

Exempel på ärenden som kommer att behandlas:

  • Delårsbokslut II per 2022-08-31 - Svalövs kommun
  • Omprioriterings- och tilläggsbeslut för NSVA avseende investeringar för budgetåret 2022
  • Motioner

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Fullmäktiges sammanträden livesänds och det finns möjlighet att ta del av information och debatt.
Till direktsändning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Föredragningslista med samtliga handlingar finns att ta del av i kommunens diarium.

Ingrid Ekström (SD)
Kommunfullmäktiges ordförande

Publicerades första gången 2022-10-26.