Artikeln publicerades 2 november 2022

Satsning på Silviacertifiering av äldreboenden är igång!

Utbildningsledare Inga-Lill Winquist i förgrunden och Solgårdens medarbetare i bakgrunden.Förstora bilden

Inga-Lill Winqvist, diplomerad Silviasyster och utbildare från Silviahemmet, här tillsammans med personalen på Solgården, har nu startat resan med att bli Silviacertifierad.

Demens är sjukdomen som kommer att öka allt mer och bli ännu vanligare i takt med att vi lever allt längre. För att stå bra rustad och vara i framkant kompetenssatsar omsorgsverksamheten på att spetsa kunskaperna inom demensvård. Och först ut på resan mot Silviacertifiering är Solgårdens äldreboende.

Det var i förra veckan som första gruppen medarbetare samlades i Solgårdens konferensrum för att i tre dagar få en gemensam grundutbildning enligt Silviahemmets vårdfilosofi. En vårdfilosofi som bygger på fyra hörnstenar och där målet är högsta möjliga livskvalitet för personer med demens och deras anhöriga (se fakta ruta nedan).

Det är Inga-Lill Winqvist från Silviahemmet som utbildar medarbetarna vid tre olika tillfällen och där sista medarbetargänget får sin tredagarsutbildning i vecka 47.

Vad är ditt intryck från utbildningsdagarna och först gruppen?

— Att det går jättebra och att det är många bra diskussioner. Medarbetarna är väldigt engagerade och de delar gärna med sig av sina erfarenheter. Nivån inom området är redan hög, vilket gör att steget för att ta ett nytt kliv för att höja kompentensen inte är så stort, säger Inga-Lill.

Vad är viktigt för medarbetaren att ta med sig framöver?

— Det är att ha en helhetssyn på personen med demens de möter. Att inte glömma att ha med alla hörnstenarna från utbildningen och att det i alla aspekter är personcentrerat, där varje person man möter är unik.

All personal utbildas

För att Solgårdens äldreboende ska bli Silviacertifierad kommer alla anställda i verksamheten få en grundutbildning på tre dagar, oavsett om du är chef, undersköterska, lokalvårdare eller driftsledare. Utbildningen avslutas sedan med ett kunskapsprov.

Marlene Andersson är verksamhetschef för äldrevården i kommunen och Marlene tycker att det är fantastiskt roligt och spännande att vara igång med kvalitetsresan.

— Det här är riktigt bra och utbildningen kommer att stärka våra medarbetares expertis inom området, vilket medför att vi hänger med i utvecklingen av demensvård. Det är också bra för det ger alla på arbetsplatsen en gemensam grund att stå på i mötet med hyresgästerna på våra äldreboenden, säger Marlene.

Utveckling för god omvårdnad med hög kvalitet

Cecilia Andersson är t.f. vård- och omsorgschef i Svalövs kommun och Cecilia ser Silviacertifieringen av äldreboendena som en viktig pusselbit i utvecklingsresan för god omvårdnad med hög kvalitet.

— Medarbetarna i våra verksamheter har redan en hög kompetens och utbildningen kommer att stärka kompetensen ytterligare. Certifieringen är också ett kvitto på att vi gör bra satsningar utifrån vårt uppsatta 22-punktsprogram, vars mål är att garantera en verksamhet med hög kvalitet, säger Cecilia.

Omsorgsverksamhetens kvalitetssatsning startar på Solgårdens äldreboende och målsättningen är att verksamheten Silviacertifieras i början på nästa år. Efter Solgården är planen att Åsgårdens äldreboende i Kågeröd börjar sin certifieringsresa och därefter, under 2024, kommer turen till Ängslyckan i Teckomatorp.

— Det känns bra och jag är riktigt stolt över att vi inom verksamheten nu ger oss ut på en gemensam kvalitetsresa. Det kommer lyfta stoltheten och kompetensen hos våra medarbetare samt kvaliteten på det vi erbjuder våra hyresgäster och brukare, säger Cecilia Andersson.

Några röster från medarbetarna om utbildningen

Janatnamn Abdul Wakil, undersköterska på Solgården.Förstora bilden

Janatnamn Abdul Wakil

Janatnamn arbetar som undersköterska på en av Solgårdens demensavdelningar.

Vad tycker du om utbildningen?

— Jag är supernöjd med utbildningen. Det var bra information och bra sammanfattning av ämnet där jag får ett paket med mig som jag kan omsätta i praktiken.

Hur kommer du att använda kunskaperna från utbildningen?

— Jag har arbetet ett antal år med demensvård och från min utbildning har jag grunderna med mig. Med denna utbildning har fått ytterligare kunskap som gör att jag kommer att känna mig mer självsäker i arbetet.

Mats Svensson, driftsledare vård och omsorg samt LSS.Förstora bilden

Mats Svensson

Mats är driftsledare inom vård och omsorg samt LSS, vilket innebär ansvar för verksamheternas fastigheter och boenden.

Vad tycker du om utbildningen?

— Det har varit jättebra dagar. Utbildningsledaren Inga-Lill var fantastiskt bra på att förmedla kunskapen om och problematiken kring demens.

Hur kommer du att använda kunskaperna från utbildningen?

— Jag som driftsledare arbetar inte så nära vården och brukarna men utbildningen har gett mig bra förståelse och bra verktyg som jag tar med mig i den dagliga kontakten med brukarna. Till exempel hur jag läser av situationen så att det blir så bra som möjligt när jag är hemma hos hyresgäster med demens och utför arbete.

Fakta: Silviahemmet och Silviacertifiering

Stiftelsen Silviahemmet är en ideell stiftelse med uppgift att sprida kunskap om kognitiv sjukdom (demens). Stiftelsen startades 1996, på alla hjärtans dag, på initiativ av H.M. Drottning Silvia.

Silviahemmets vårdfilosofi bygger på fyra hörnstenar: symtomkontroll, anhörigstöd, teamarbete och kommunikation. Det är ett personcentrerat arbets- och förhållningssätt som kan användas under hela sjukdomsförloppet, det vill säga från mild till svår fas i sjukdomen och till livets slut.

Fem steg till certifiering:

  1. Grundutbildning av samtliga medarbetare på en enhet.
  2. Arbetsledarutbildning för arbetsledare som genomgått steg 1.
  3. Reflektionsutbildning: mins två undersköterskor går tre utbildningsdagar.
  4. Certifieringsceremoni: verksamheten erhåller ett numrerat certifikat signerat av H.M. Drottningen och medarbetarna får individuella kursbevis. Certifikatet är giltigt i tre år.
  5. Uppföljning, förnyad certifiering: Silviahemmet följer upp verksamheten efter ett år och det görs även en skriftlig uppföljning. För att behålla certifieringen utbildas nya medarbetare minst vart tredje år.

Läs mer om Stiftelsen Silviahemmet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Källa: Stiftelsen Silviahemmet.

Text och foto: Daniel Henriksson