Artikeln publicerades 3 mars 2023

Rekommendation vid besök på vård- & omsorgsboenden

Smittspridningen av covid-19 i samhället har minskat kraftigt sedan årsskiftet och med anledning av detta trappas smittförebyggande åtgärder ner inom såväl regional hälso- och sjukvård, tandvård samt kommunal vård och omsorg..

Den 1 mars tog Vårdhygien Skåne bort rekommendationen om att besökare ska erbjudas munskydd vid besök på vård- och omsorgboenden. Även rekommendationen om munskydd för personal vid patientnära arbete är borttaget.

Vi vill trots detta uppmana om eftertänksamhet och försiktighet vid besök på något av kommunens vård- och omsorgsboenden.

Avstå besök om du känner dig krasslig

Om du känner symptom på en luftvägsinfektion ska du för allas hälsa avstå från ditt besök.

Vid besök – tänk på att sprita händerna

När du besöker något av kommunens vård- och omsorgsboenden erbjuds du alltid möjligheten att desinfektera dina händer föra och efter besöket.

Om du är anhörig och har frågor, vänligen kontakta enhetschef på respektive särskilt boende.