Artikeln publicerades 17 mars 2023

FAST-projektet avslutades med ett digitalt kunskapsseminarium

Att inkludera och se till att fler har ett arbete att gå till är en framtidsfråga. Men hur förändrar vi vårt sätt att se på kompetensförsörjning, inkludering och rekrytering?

Kompetensförsörjning, inkludering och rekrytering diskuterades den 14 mars på ett digitalt kunskapsseminarium för att avsluta FAST-projektet som kommunerna i Familjen Helsingborg arbetat med under ett års tid.

FAST är en akronym för det långa projektnamnet "Förbättrade arbetsgivarrelationer för sänkta trösklar". Eftersom arbetslösheten bland utrikesfödda i Skåne är mer än dubbelt så hög än för skåningarna totalt så är det också angeläget att arbeta med och fokusera lite extra på att hitta bra lösningar.

På seminariet deltog personer som i sina olika roller har erfarenhet av arbetsmarknad och mångfald. Det var deltagare från FAST-projektet som visade på betydelsen av att arbeta med arbetsgivarrelationer. Projektets styrgrupp berättade om hur det hela började och vilka utmaningar som vi står inför. Arbetsgivare som idag jobbar med inkludering och sätter värde på att få hjälp av kommunens arbetsmarknadskonsulenter gav sina råd och tips.

Med från Länsstyrelsen i Stockholm var Kitimbwa Sabuni som arbetat med att utveckla insatser mot rasism på arbetsmarknaden och med från Svalöv var projektledare Helena Tängdén och utvecklingschef Hanna Åstrand. Att fler har ett arbete att gå till är en avgörande framtidsfråga.

Hög arbetslöshet påverkar förutom individen även samhället. De direkta kostnaderna består av utgifter till arbetsmarknadsåtgärder, sociala insatser och ekonomiskt bistånd medan de indirekta utgifterna kommer av uteblivna skatteintäkter och effekterna av otrygghet och låg tillit i områden med socialt utanförskap.

Seminariet var öppet för alla och finns nu att se i efterhand på den här länken. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
De powerpoint bilder om FAST som visades på seminariet hittar du här. Powerpoint, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster.

FAST-projektet kommer nu att avslutas med en slutrapport till Länsstyrelsen samtidigt som andra kommuner och myndigheter visat stort intresse för våra resultat och gärna skulle se en fortsättning av FAST.