Artikeln publicerades 19 april 2023

26 000 deltar i försvarsövningen Aurora 23

Foto: Jimmy Croona, Försvarsmakten

Nu i veckan påbörjades den tre veckor långa försvarsövningen Aurora 23.

Aurora 23 är en övning där samtliga försvarsgrenar och stridskrafter deltar och som ökar den samlade förmågan att möta ett väpnat angrepp mot Sverige. Det är den största nationella övningen i sitt slag på mer än 25 år. Omkring 26 000 män och kvinnor kommer att delta.

Övningen kommer att genomföras i luften, på marken och till sjöss. Förband över hela Sverige kommer vara delaktiga men det är framförallt i södra Sverige samt på och runt Gotland som övningen kommer märkas. För att genomföra Aurora 23 kommer övningens deltagare att öva i områden som främst är Försvarsmaktens egna övnings- och skjutfält men även på privat mark. I dessa områden kommer markägare och boende att särskilt informeras.

Vid militär trafik ska man tänka på avståndet till militära fordon då dessa ofta kör i kolonn och hastigheten snabbt kan ändras. Militära fordon svänger ibland av på avfartsvägar som sällan används och det kan därför upplevas som att det sker tillfälliga stopp i trafiken. Du får enligt lag inte bryta en militärkolonn. Militära fordon är stora och många har begränsad sikt. Håll därför avstånd för din egen säkerhet. Undvik även att gå direkt bakom ett militärt fordon.

Vi vill påminna om att det inte är lämpligt att ta bilder på militärkolonner.

Karta över områden där Aurora 23 genomförs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om Aurora 23 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.