Artikeln publicerades 25 april 2023

Utdelning av byggnadsvårdspremium

Längst till vänster i bild syns Kent Kronkvist (S) 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige, tillsammans med familjen Persson, stolt mottagare av 2022 års byggnadsvårdspremium. Från vänster står Olof, Anna-Karin, Anders och Oskar. Saknas i bild gör dottern Jojo som inte hade möjlighet att vara med.

I samband med kommunfullmäktiges möte, måndagen den 24 april, delades 2022 års byggnadsvårdspremium ut.

Anna-Karin och Anders Persson kände sig stolta, tacksamma och lite tagna när de tog emot byggnadsvårdspremien. De ville gärna involvera hela familjen och alla som bidragit under renoveringsarbetet. Utmärkelsen blir en belöning för all tid och hårt jobb som de lagt ner på arbetet. Den gjutna metallskylten som var en del av priset lovar de att sätta upp på ett lämpligt ställe så att den syns väl.

Det är myndighetsnämnden som utser pristagarna och Byggnadsvårdspremium 2022 tilldelades Anna-Karin Persson och Anders Persson för fastigheten Munkagårda 3:3, utanför Svalöv med följande motivering:

Fastighetsägarna har gjort ett omsorgsfullt renoveringsarbete både invändigt och utvändigt. Byggnaden har räddats genom att den anpassats för en ny funktion. Ändringar har utförts med hänsyn till kulturhistoriska kvalitéer och den nya funktionen främjar ett långsiktigt bruk och underhåll. Ägarna har visat ett intresse och kunskap om att förvalta kulturhistoriskt intressanta byggnader och på ett föredömligt sätt tagit till vara byggnadens förutsättningar. Efter renovering och trots vissa förändringar har huset kvar sin ursprungliga karaktär och utgör ett tillskott i omgivningen.

Fastigheten Munkagårda 3:3 ligger utanför Svalövs tätort, cirka 4 km från Svalövs centrum. Aktuell byggnad härstammar från år 1840 som var bostad och drängkammare. Munkagården är ett familjejordbruk i mindre skala. En del av det som odlas inom fastigheten blir foder till gårdens djur och bildar på så sätt ett eget kretslopp. Enligt uppgifter verkar gården vara byggd på resterna av ett gammalt kloster och inte så långt därifrån har man hittat boplatser från den yngre stenåldern. Mellan år 2016 -2021 har ägarna gjort en omfattande renovering av byggnaden och gjort om den till bed & breakfast i kombination med skinnverkstad.

Syfte med byggnadsvårdspremien är att belöna och uppmuntra särskilt värdefulla insatser inom byggnadsvården och byggnadskulturen samt synliggöra och uppmuntra god arkitektur i kommunen.

Stort grattis till utmärkelsen!