Artikeln publicerades 26 april 2023

Bygglov får bäst resultat i hela Skåne när SKR mäter

När Sveriges kommuner och regioner, SKR, i dagarna presenterade sin undersökning Öppna jämförelser om företagsklimatet visade det sig att Svalövs kommun hamnat på en topplacering gällande bygglov.

För tionde gången genomför Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en Öppen jämförelse inom området Företagsklimat. Undersökningen är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsut­övning och service gentemot företag. Den visar inom vilka myndighets- och serviceområden som företagarna anser att kommunerna fungerar bra respektive mindre bra samt vad de behöver bli bättre på. De som svarat på undersökningen är företagare som har haft ett avslutat myndighetsärende hos kommunen.

Det är sju olika myndighetsområden som mäts och dessa är: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd och upphandling.

Den totala kundnöjdheten mäts i NKI (nöjd kund index) och där får Svalövs kommun betyget 71 (jämfört med 69 förra året) och placerar sig på plats 159 i riket. Rikssnittet för NKI ligger på 75.

När det gäller myndighetsområdet bygglov får Svalövs kommun 84 i NKI och placerar sig allra bäst i Skåne och på elfte plats om man jämför med hela riket.

- Det är såklart jättekul och viktigt att vi är bäst i Skåne när det kommer till bygglov och att vi ligger bland de bästa i landet totalt sett. Detta visar på att vår långsiktiga näringslivsstrategi där vi jobbar på att lyfta alla delar inom näringslivet börjar ge resultat säger Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande.

Vad betyder resultatet?
Resultaten graderas enligt följande: mycket högt är 80 eller högre, högt är 70-80, godkänt 62-69,
lågt 60-61 och mycket lågt 50 eller lägre.

Rapporten Företagsklimat Öppen jämförelse 2022 Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.