Artikeln publicerades 8 maj 2023

Vattentjänstplan för Svalövs kommun ute på samråd

Förslag till Vattentjänstplan Svalövs kommun finns tillgänglig för samråd från den 8 maj till den 7 juni 2023.

Enligt de förändringar i Lagen om allmänna vattentjänster (2006: 412) som trädde i kraft 2023-01-01 så ska varje kommun ta fram en vattentjänstplan. Planen ska innehålla den långsiktiga planeringen för kommunalt vatten och avlopp och den ska även innehålla åtgärder som behövs för att säkerställa den allmänna anläggningens funktion vid ökad belastning i form av skyfall.

Mer information och länk till vattentjänstplanen Öppnas i nytt fönster..