Artikeln publicerades 20 juli 2023

Förtydligande gällande skolskjuts i Svalövs Kommun

Skolbussarna i Svalövs kommun kommer att fortsätta hämta och lämna barn liksom tidigare år.

Med anledning av att annan information meddelats tidigare vill vi klargöra att skolbussarna kommer att hämta och lämna barn vid samtliga skolor där det finns elever som är berättigade till skolskjuts kommande läsår, precis som tidigare år. Detta gäller såväl kommunala som fristående skolor inom Svalövs kommun.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Åke Svensson
Utbildningschef
Tel: 0418-47 50 35
E-post: ake.svensson@svalov.se