Artikeln publicerades 25 oktober 2023

Uppdatering av information om afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest, ASF, är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin, men inte smittar människor och andra djurslag. Utbrott får stora konsekvenser för grisnäringen, jakt och skogsbruk. Hittills har Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, bekräftat 20 fall av afrikansk svinpest på vildsvin. Alla positiva fall finns fortfarande inom det så kallade kärnområdet, i Fagersta och Norbergs kommuner. Det är fortsatt viktigt att rapportera in självdöda vildsvin.

Svalövs kommun följer händelseutvecklingen noggrant och uppdaterar informationen vid behov, även om det i dagsläget främst är en fråga för staten.

Vad kan allmänheten göra

Vad kan grishållare och jägare göra
För grishållare och jägare finns speciella rekommendationer. Dessa finns på att läsa på Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Så sprids afrikansk svinpest
Viruset som orsakar sjukdomen är mycket motståndskraftigt och överlever länge i miljön och i kött från infekterade djur, även om köttet varit fryst.

Mellan svinbesättningar kan virus överföras med levande djur, kläder, bilar och redskap. En annan viktig källa för smittspridning är animaliska livsmedel. Viruset överlever under långa perioder i fryst kött, icke värmebehandlade produkter och i torkade eller saltade produkter, exempelvis korv. Det är därför förbjudet att utfodra både tama grisar och vildsvin med matavfall. Ta inte heller med dig köttprodukter hem från ett land där svinpest förekommer.

Här kan du läsa mer om afrikansk svinpest:
Länsstyrelsen i Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades första gången 2023-09-20.