Artikeln publicerades 19 december 2023

Belysningsarbete i Källstorp

Efter ett avslutat belysningsprojekt i Källstorp har det uppstått lite problem med matarledningen till ett av belysningsskåpen.

Det har gjort att en del av belysningsstolparna mitt på sträckan inte lyser. Felet kommer att åtgärdas så snart som möjligt.